Oprocentowanie obligacji detalicznych w październiku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.wykres.01.400x267W październiku oprocentowanie obligacji skarbowych ulegnie kolejnemu dostosowaniu do spadających rentowności obligacji handlowanych na rynku hurtowym.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w październiku br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,40% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,60% dla 3-latek, 2,80% dla 4-latek oraz 3,30% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Rentowności obligacji hurtowych ponownie spadły we wrześniu do najniższych poziomów w historii. Oznacza to, że zgodnie z naszymi zapowiedziami, kontynuowany będzie cykl obniżania oprocentowania obligacji oszczędnościowych. Pomimo tej obniżki dochodowość obligacji oszczędnościowych pozostanie w październiku bardzo atrakcyjna w porównaniu z dochodowością obligacji hurtowych. Bezpośrednim przykładem są obligacje dwuletnie, których oprocentowanie w październiku zostało ustalone na poziomie 2,40%, podczas gdy rentowność analogicznych obligacji hurtowych obecnie tylko nieznacznie przekracza 1,90%. – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 1 października br. do 31 października br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
140926.obligacje.tabela.01.600

Od 25 września br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Źródło: Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski