Marcin Idzik

Artykuły

Polacy nie są gotowi do regularnego oszczędzania

oszczednosci.kalkulator.01.400x285Mimo przeświadczenia, że warto oszczędzać, niewielu Polaków posiada nawyk systematycznego oszczędzania. W naszym społeczeństwie dominuje skłonność do bieżącej konsumpcji. Powszechne jest przekonanie, że łatwiej jest zaciągnąć kredyt niż oszczędzać, a wciąż poważną barierę dla oszczędzania stanowią niewystarczające środki finansowe. Jeśli już oszczędzamy, to w perspektywie krótkoterminowej, z reguły bez wyraźnie sprecyzowanego celu – „na czarną godzinę”. Choć potencjał istnieje, brakuje jednak kompetencji, wiedzy i motywacji, a z drugiej strony – dostatecznie dobrej oferty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości | Wydarzenia

XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

zbp.01.400x155Już po raz jedenasty obraduje Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, organizowany przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Obrady kongresu rozpoczął Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Centrum AMRON – Jacek Furga, który – po przywitaniu najważniejszych gości wydarzenia – oddał głos Prezesowi Związku Banków Polskich, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Polak oszczędny? Tylko w gębie… – wyniki badania TNS Polska

zbp.01.400x155Polacy uchodzą za ludzi lubiących oszczędzać – niestety, jak pokazuje ostatnie badanie przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich, za szumnymi deklaracjami nie idą fakty. Co drugi Polak wprost deklaruje, że nawet gdyby posiadał „nadwyżki finansowe”, i tak wszystko wyda do pierwszego. Nie bardzo mamy również skąd czerpać własciwe wzorc w tym zakresie – skoro jedynie 45 proc. respondentów uważa, że rodzice potrafili zachęcić ich do oszczędzania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość

Bankowcy oczekują ożywienia na rynku depozytów i kredytów hipotecznych

analiza.03.400x267Pomimo braku programu powszechnej edukacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa bankowcy uważają, ze kompetencje finansowe Polaków rosną – taki wniosek płynie z najnowszej, sierpniowej edycji badań koniunktury bankowej przeprowadzanych przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich.  Bankowcy optymistycznie patrzą również na wypłacalność kredytobiorców hipotecznych – tylko 2 procent respondentów uważa, że ryzyko nieuiszczania rat tych kredytów wzrośnie znacząco.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Koniunktura w sektorze bankowym powróciła nad Wisłę na dłużej: najnowsze wyniki badań ZBP i TNS Polska

zbp.08.400x399Wzrost na polskim rynku kredytów jest już faktem – i obejmuje w zasadzie wszystkie rodzaje produktów: zarówno biznesowe, konsumpcyjne jak i hipoteczne. Zdaniem Związku Banków Polskich oraz instytutu TNS Polska, który co kwartał przeprowadza na zlecenie ZBP badania koniunktury bankowej w Polsce, sytuacja ta świadczy o utrzymującym się trendzie wzrostowym

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

TNS Polska: Banki w czołówce instytucji zaufania publicznego

bank.03.400x268Polskie banki otwierają listę instytucji zaufania publicznego – taki wniosek płynie z tegorocznego badania „Wizerunek polskiego sektora bankowego”, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Największym zaufaniem darzą banki przedsiębiorcy – aż 95% właścicieli firm uważa że bank, w którym posiadają konta firmowe, jest w pełni wiarygodny. Pozytywną ocenę wystawili polskiej bankowości również konsumenci – posiadacze rachunków bankowych: 60% spośród nich uważa, że bank, z którego korzystają, godzien jest zaufania. Na drugim miejscu w obu rankingach znajduje się Narodowy Bank Polski – uznawany za instytucję wiarygodną przez 54% konsumentów i aż 84% przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 5 Z 5