Bankowość i Finanse. PENGAB: To był dobry rok

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niemal 60% bankowców uznało rok 2019 za dobry lub bardzo dobry dla sektora. Jako zły określiło go jedynie 6%.

Grudniowy poziom wskaźnika PENGAB jest najniższym wynikiem, jaki osiągnął ten indeks od końca 2016 r. Odnotował on wartość 18,5 pkt, zatem w perspektywie rocznej spadł o 8 pkt. (patrz wykres 1). Warto zwrócić uwagę, że na obecny poziom badania w przeważającej mierze wpłynął wskaźnik prognoz. – Pomiary szczegółowe dotyczące prognoz makroekonomicznych należy traktować jako sygnał ostrzegawczy. Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sukcesywnie od kilku miesięcy spadają – podkreślił ­Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Pomimo negatywnych prognoz makroekonomicznych bankowcy dość dobrze ocenili miniony rok, uznając go pod wieloma względami za podobny do okresu wcześniejszego. Dr Marcin Idzik z Kantar wskazał na dalszy spadek dynamiki aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych, a także depozytów przedsiębiorstw. Jedynym obszarem poprawy w grudniu ub. r. była aktywność na rynku kredytów konsumpcyjnych. – Kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie pogorszyły się prognozy sześciomiesięczne sytuacji makroekonomicznej kraju – zaznaczył. 

Spadek oceny depozytów terminowych gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 1 pkt. i w grudniu wyniósł 9 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych było wyższe o 5 pkt., jednak rok do roku obniżyło się o 9 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych zmniejszyło się o 4 pkt., a w okresie 12-miesięcznym było niższe o 7 pkt. Wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych pozostał bez zmian i wynosił w grudniu 16 pkt. W przypadku ocen aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano wzrost o 1 pkt, jednak rok do roku spadek był zdecydowanie istotny – o 10 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych pozostało bez zmian, jednak w okresie rocznym wskaźnik obniżył się o 20 pkt. 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK