Bankowość i Finanse. Kronika – luty 2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KADRY Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa UOKiK. Dotychczas pełnił on funkcję wiceprezesa urzędu. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.  Komitet Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich powierzył funkcję przewodniczącej Joannie Sekleckiej, prezesowi zarządu eService. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Polończyk (First Data Polska) oraz Piotr Majer (Elavon). Mateusz Poznański, […]

KADRY

Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa UOKiK. Dotychczas pełnił on funkcję wiceprezesa urzędu. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 

Komitet Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich powierzył funkcję przewodniczącej Joannie Sekleckiej,
prezesowi zarządu eService. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Polończyk (First Data Polska) oraz Piotr Majer (Elavon).

Mateusz Poznański, wiceprezes zarządu Alior Bank, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Będzie ją sprawował do końca lutego. Powodem rezygnacji jest chęć rozwoju zawodowego poza obszarem bankowości detalicznej.

Michał Hucał, członek zarządu ds. komercyjnych w Nationale-Nederlanden został mianowany CEO NN Węgry i NN Bułgaria. Nową rolę pełni od 1 stycznia br.

Jego funkcję w Polsce przejęła Edyta Fundowicz, dotychczasowa dyrektor ds. marketingu i rozwoju produktów.

Od stycznia 2020 r. do zarządu Nationale-Nederlanden dołączyła Magdalena Macko-Gizińska. Jako Chief Customer Officer odpowiada za planowanie oraz rozwój działań, które pomogą w budowaniu trwałych relacji z klientami.

Deloitte Digital rozbudowuje swoje kompetencje w obszarze transformacji cyfrowej dla firm z sektora ubezpieczeniowego. Do zespołu dołączył Marcin Warszewski. Nowy dyrektor to ekspert z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach związanych z bankowością i ubezpieczeniami.

WYDARZENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. BFG przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora. Więcej na str. 40-42

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otworzył w Londynie trzecie zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono odpowiedzialne za budowanie relacji z rynkami finansowymi i za monitoring regulacji dotyczących brytyjskiej gospodarki. 

Bank Millennium poinformował Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” o planowanych zwolnieniach grupowych. Zostaną one przeprowadzone w okresie 1 lutego – 31 marca br. Zredukowanych ma zostać nie więcej niż 260 etatów w podziale na różne grupy zawodowe. To pokłosie fuzji, jaka dokonała się między Bankiem Millennium a Euro Bankiem. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium. Urząd nałożył na spółkę ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd. Chodzi o skutki wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i zniechęcanie do dochodzenia roszczeń.

Już po raz drugi PZU oraz Bank Pekao zbudowały Dom Polski podczas konferencji ekonomicznej w Davos. To przede wszystkim miejsce promocji gospodarki Polski oraz regionu Trójmorza, a także przestrzeń do prezentacji przedsiębiorczości i innowacyjności polskich firm.

Cash trapping staje się coraz popularniejszą metodą wśród złodziei. Polega na zablokowaniu pieniędzy w szczelinie bankomatu wydającej gotówkę. W tym celu montowana jest specjalna nakładka, która zatrzymuje banknoty, a kiedy użytkownik się oddali, przestępca zdejmuje blokadę i wyciąga pieniądze.

W 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamierza przeprowadzić kontrolę w bankach pod kątem zasadności kserowania dowodów osobistych. Urząd stoi na stanowisku, że kopiowanie dokumentów tożsamości powinno odbywać się tylko w określonych sytuacjach.

Długi Polaków wobec sądów wzrosły w minionym roku o ponad połowę – do 608 mln zł. Gwałtowny przyrost był głównie efektem niestosowania się do wyroków orzekających o zwrocie majątku pochodzącego z przestępstwa. Na liście dłużników wymiaru sprawiedliwości na koniec 2019 r. było ponad 147 tys. osób.

TECHNOLOGIE

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku z bankowości internetowej korzysta 70% Polaków, natomiast już 45% używa do „bankowania” aplikacji mobilnej. Podstawowymi operacjami w kanałach mobilnych jest sprawdzenie stanu rachunku (95%) oraz realizacja przelewów (91%).

PRODUKTY

Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w drugiej połowie ub.r. w naszych portfelach znajdowało się 42,1 mln kart. Najwięcej było debetowych – blisko 34 mln, na drugim miejscu znalazły się karty kredytowe – 5,8 mln, a na trzecim przedpłacone – 2,1 mln.

Bank Pekao rozpoczyna kolejną promocję. Towarzyszy jej odsłona kampanii „Bierz Życie za rogi”, w której bierze udział wybitny polski szybownik Sebastian Kawa. Promocja dla klientów daje im 3% w skali roku na koncie oszczędnościowym oraz 200 zł za otwarcie konta osobistego na selfie.

PKO Bank Polski poinformował swoich klientów o tym, że obniża oprocentowanie lokat terminowych na nowe środki. Stawki spadły o 0,1-0,4 pkt. proc. do poziomu 1%. 

500 zł premii za systematyczne oszczędzanie i inwestowanie w inPZU to nowa oferta Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. To zachęta do korzystania z nowoczesnej internetowej platformy, która pozwala na inwestowanie nawet niewielkich sum pieniędzy bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego.

Fot. Funtap/stock.adobe.com

TRENDY

kredyt mieszkaniowy w grudniu ub.r. wnioskowało łącznie 30,6 tys. klientów, rok wcześniej było ich 25,5 tys. – jest to wzrost aż o 20%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2019 r. wyniosła 288,1 tys. zł, o 9% więcej niż w grudniu 2018 r.

W międzybankowej bazie danych o skradzionych i zgubionych dokumentach tożsamości zastrzeżono aż 176 554 dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy. To rekord w całej historii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonego od 23 lat przez Związek Banków Polskich.

Z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku wynika, że blisko jedna trzecia osób po sześćdziesiątce jako największą barierę w korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy. Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem – aż 8 na 10 seniorów przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku odwiedziło swój oddział bankowy.

Idea Bank wycofuje ze swoich placówek obsługę kasową. Poinformował o tym klientów w Warszawie, Tarnowie i Zielonej Górze. Docelowo wszystkie placówki banku będą funkcjonowały bez obsługi kasowej.

Wyniki badania Sytuacja na rynku consumer finance wskazują na trwający od kilku kwartałów stopniowy wzrost liczby gospodarstw domowych, które spłacają jakieś zadłużenie – najczęściej kredyt bankowy lub pożyczkę. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, brak jakiegokolwiek zadłużenia zadeklarowało ok. 38% respondentów (w kwartale poprzednim było to ok. 42%, a w roku 2018 ok. 54%). (opr. dol)

ZAGRANICA

Europejski Nadzór Bankowy (EBA) chce zmodyfikować swoje stress testy sprawdzające odporność największych banków na kryzysy. Mają mieć bardziej klarowne kryteria, być bardziej elastyczne i tańsze. Opinie banków będą zbierane do kwietnia, a nowy model stress testów ma być ogłoszony w połowie września. Dotychczasowa metodologia, według której będą jeszcze przeprowadzone tegoroczne stress testy, spotkała się z falą krytyki. W przypadku części banków niemieckich, brytyjskich i włoskich dotychczasowe symulacje kryzysu były zbyt łagodne. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że dotychczasowa metodologia nie odzwierciedla wszystkich zagrożeń dla systemu finansowego.

Europejski Bank Centralny też chce modyfikować swoją strategię. Ma to nastąpić w tym roku. Przede wszystkim cel inflacyjny ma zawierać się w przedziale 1-2%, a nie, jak dotąd, poniżej 2%, ale blisko tej wartości. W Eurolandzie od lat wskaźnik inflacji jest niższy, nowe technologie, globalizacja, konkurencja i wysoki poziom oszczędności obywateli są skutecznym hamulcem dla wzrostu inflacji. Głównym celem EBC ma stać się już nie polityka monetarna, ale wsparcie dla przejścia na gospodarkę „zeroemisyjną”. Prawdopodobny jest również odwrót od ujemnych stóp procentowych i masowego skupu obligacji jako czynników hamujących wzrost gospodarczy w krajach strefy euro.

Merrill Lynch jednym z koordynatorów w aferze „cum ex”. Przyznał to anonimowy były już trader londyńskiej filii banku. Transakcje akcjami prowadzili traderzy z City, ale całość była koordynowana z amerykańskiej centrali, a zaangażowane były czołowe amerykańskie firmy i fundusze emerytalne. Przekręt polegał na szybkim wzajemnym obrocie akcjami czy ich pożyczaniu – tuż przed wypłatą dywidendy. W efekcie nawet kilka podmiotów deklarowało własność tych samych akcji i otrzymywało zwrot podatku (jeszcze nawet nie zapłaconego), gdyż aparat skarbowy krajów, gdzie dokonywano transakcji, nie był w stanie przy szybkości operacji ustalić prawdziwego ich właściciela. W USA sprawę wykryto przy okazji kryzysu w 2008 r., a zakazano prawnie w 2012 r., gdy amerykańscy uczestnicy procederu już zdążyli przerzucić się z operacjami do Europy. Tu sprawę ujawnili dziennikarze śledczy z centrum Correctiv, ale pierwsze działania próbujące ukrócić wyłudzenia podjęto dopiero w latach 2017-2018. Gdy amerykańskie instytucje finansowe zdążyły wyprowadzić z kasy państwowej kilkunastu krajów Unii, w tym Polski ponad 60 mld euro. Ponad połowa z tej sumy przypada na Niemcy.

Europejski Bank Inwestycyjny ma udzielić 100 ml euro kredytu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejnych 100 mln przekaże bezpośrednio Komisja Europejska. Pieniądze pójdą na rozwój programu rakiety nośnej Ariane 6. Jej pierwszy start z kosmodromu w Gujanie Francuskiej ma odbyć się jeszcze w tym roku. UE chce być istotnym graczem oferującym możliwość komercyjnych lotów w kosmos, przede wszystkim – wynoszenia satelitów na orbitę. Konkurencję dziś tworzą Amerykanie, Rosjanie i Hindusi, lada chwila mogą wkroczyć Chińczycy, którzy na razie wystrzeliwują rakiety kosmiczne „tylko dla siebie”. Wartość „rynku usług kosmicznych” ocenia się dziś na 350 mld euro, za 20 lat ma to być bilion euro. Unia Europejska chce też w przyszłości zainwestować w stację załogową na orbicie Księżyca i, wspólnie z NASA, w system ochrony Ziemi przed asteroidami.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK