Pengab w lutym w dół. I kw. pod znakiem niskiej dynamiki wzrostu

Pengab w lutym w dół. I kw. pod znakiem niskiej dynamiki wzrostu
Fot. stock.adobe.com/Skórzewiak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pomiar Monitora Bankowego w lutym przyniósł spadek głównego wskaźnika badania - indeksu Pengab, który odnotował wartość 20.2 pkt. Oznacza to, że m/m jest niższy o 2.9 pkt, a r/r spadł o 5.4 pkt.
W lutym Index #Pengab odnotował wartość 20.2 pkt, m/m jest niższy o 2.9 pkt, a r/r spadł o 5.4 pkt. Wyraźnie obniżył się indeks ocen #banki #koniunktura #ZBP

– Pomiar Monitora Bankowego w lutym przyniósł spadek głównego wskaźnika badania – indeksu Pengab. Wskaźnik ten zmniejszył swoją wartość przede wszystkim w wyniku istotnego obniżenia wskaźnika ocen, mimo wzrostu w obszarze prognoz. Również pomiary szczegółowe, niemalże we wszystkich monitorowanych indeksach, charakteryzowały się wzrostem wskaźników prognoz przy spadkach odnoszących się do aktualnych ocen. Nieznacznie wzrosły prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i sytuacji gospodarstw domowych, jednak wciąż znajdują się one znacznie poniżej poziomów notowanych w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje także wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych przedsiębiorstw, który w poprzednich pomiarach charakteryzował się dużą stabilnością – skomentował wyniki Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Pengab w styczniu w górę. Sezonowy wzrost aktywności klientów >>>

Pengab - luty 2020 r.
Źródło: ZBP

Wskaźnik ocen

Wskaźnik ocen wyniósł w lutym 13,6 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego odczytu spadł o 9,8 pkt. Wskaźnik prognoz był wyższy o 4 pkt. i wyniósł 26,8 pkt.

– Wyraźnie obniżył się indeks ocena, notując spadek m/m o 9.8 pkt. Odnotowano spadek dynamiki aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, lokat terminowych osób indywidualnych a także depozytów bieżących przedsiębiorstw. Jedynym obszarem poprawy m/m w lutym była aktywność przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych. Kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie pogorszyły się prognozy sześciomiesięczne sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. Jednak prognozy sześciomiesięczne aktywności klientów na rynku bankowym wskazują na perspektywę poprawy w II kw. b.r. – zwrócił uwagę Marcin Idzik, prezes Kantar TNS.

Wskaźnik prognoz

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w lutym 41 pkt., czyli wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 20 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 8 pkt., czyli był niższy o 8 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w lutym wyniósł 23 pkt., czyli był wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 9 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 1 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 10 pkt., czyli wzrosła o 3 pkt. mdm. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła minus 21 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3 pkt.

 OCENAzmianaPROGNOZAzmiana
     
kredyty gosp. dom.:8-84120
– kredyty konsumpcyjne4-44914
– kredyty mieszkaniowe11-85313
     
kredyty przedsiębiorców:91233
– kredyty inwestycyjne41358
– kredyty obrotowe1374711
     
depozyty gosp. dom17017-4
depozyty przedsiębiorców7-280
Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, PAP BIZNES