LIBOR

Nieruchomości

Wskaźnik SARON zastąpi LIBOR CHF: aneksowanie umowy kredytu nie będzie potrzebne

Wprowadzenie do trwających umów kredytowych wskaźnika referencyjnego SARON, który ma od 1 stycznia 2022 roku zastąpić wskaźnik LIBOR CHF, nie będzie wymagało zmiany ich treści, tj. aneksowania, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad, zaś szczegóły stosowania zamiennika dla LIBOR CHF w indywidualnej umowie kredytu powinny zostać przekazane kredytobiorcy przez bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
USA, bank Of america, napis na budynku
Gospodarka

SOFR zaczyna zastępować LIBOR na amerykańskim rynku finansowym

Bank of America udzielił pożyczki konsorcjalnej w wysokości 750 mln dolarów w celu sfinansowania przejęcia firmy Sanderson Farms przez Cargill i Continental Grain. Oprocentowanie pożyczki będzie początkowo powiązane z LIBOR-em, ale stopa ta zostanie automatycznie przekonwertowana 31 grudnia na SOFR, czyli stopę zabezpieczonego finansowania jednodniowego (secured overnight financing rate).

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis LIBOR na pieniądzach
Finanse osobiste

Czy będzie opóźnienie we wprowadzaniu unijnych przepisów dotyczących zamienników wskaźnika LIBOR, który zniknie w końcu 2021 roku?

EBA, ESMA oraz Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska ogłosiły wspólne stanowisko skierowane do sektora bankowego w UE w sprawie ustania notowania benchmarku LIBOR, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej WKF będzie uwzględniał dane od trzech kolejnych banków

O trzy banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. 18 czerwca br. do grona Banków Panelistów przystępują: Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Stanowisko UKNF w sprawie tzw. planów awaryjnych z BMR, np. w przypadku zniknięcia WIBOR-u

Po kilku latach od wejścia w życie rozporządzenia (BMR) poświęconego zasadom opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych UKNF postanowił wydać Stanowisko w sprawie planów awaryjnych, o których mowa w 28 ust 2 BMR, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | SYTUACJA SEKTORA | Polskie banki czekają najtrudniejsze lata w historii

Spadek zysku netto w 2020 r. o blisko połowę jest i tak mniejszy od oczekiwań. Ale bieżący rok będzie dla polskich banków jeszcze trudniejszy. Kryzys wywrze presję na jakość portfela kredytowego, walka o marże odsetkowe przy niemal zerowych stopach będzie trudna, kolejne fazy pandemii nie wróżą wzrostu popytu na kredyt. A do tego jeszcze – frankowicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Cyberbezpieczeństwo

WIBOR ma już pewną przyszłość? Nie będzie problemów z umowami kredytowymi?

GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. WIBOR to kluczowy benchmark w polskim systemie finansowym. Dla konsumentów jest ważny ponieważ występuje praktycznie w każdej umowie kredytowej w złotych polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

Wpływ Brexitu na rynek finansowy

W tej części, w panelu dyskusyjnym, rozmawiano o wpływie Brexitu na rynek finansowy, w tym na obowiązek rozliczania transakcji w instrumentach pochodnych OTC. Debatę moderował Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu KDPW, a udział w panelu wzięli: Krzysztof Bednarek, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jacek Osiński, doradca w Departamencie Stabilności Finansowej w Narodowym Banku Polskim oraz Tomasz Szela, menedżer w Departamencie Produktów Skarbowych w PKO Banku Polskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2