Co dalej z umowami kredytowymi w walutach obcych po zniknięciu wskaźnika LIBOR, opinia KNF

Co dalej z umowami kredytowymi w walutach obcych po zniknięciu wskaźnika LIBOR, opinia KNF
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
UKNF ocenia, że sektor bankowy powinien być gotowy na różne scenariusze postępowania na wypadek zaprzestania publikacji wskaźników LIBOR - napisał na Twitterze rzecznik UKNF Jacek Barszczewski.

„Urząd KNF przypomina, że od 2018 roku, zgodnie z art. 28 ust. 2 BMR, każdy podmiot stosujący wskaźniki referencyjne zobowiązany jest do sporządzenia planu awaryjnego na wypadek zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego. Co więcej, taki plan powinien znaleźć odzwierciedlenie w stosunkach umownych z klientem” – napisał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski na Linkedin.

„Organ nadzoru oczekiwał i nadal oczekuje od podmiotów nadzorowanych stosujących wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR, a w szczególności LIBOR CHF oraz LIBOR EUR, podjęcia aktywnych działań mających na celu uwzględnienie w stosunkach umownych z klientami ww. planów awaryjnych, w drodze zawarcia stosownego aneksu” – dodał.

Zdaniem rzecznika w praktyce takie działanie zabezpieczy banki przed ryzykiem zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, o ile istnieje już rynkowo akceptowalny wskaźnik alternatywny, którego w przypadku CHF do niedawna nie było.

Podał, że w opinii UKNF, zachodzą wszelkie przesłanki do tego, by Komisja Europejska skorzystała ze swoich uprawnień i wskazała zamiennik dla LIBOR CHF.

„O zasadności takiego działania Komisję Europejską informował Komitet Stabilności Finansowej. Podobne głosy przedstawiły także instytucje publiczne z Austrii. Dane, którymi dysponuje Komisja Europejska, wskazują też na wagę problemu ekspozycji na LIBOR CHF w Słowenii, Niderlandach i Francji” – napisał rzecznik.

Wraz z końcem 2021 r. zaprzestane zostanie opracowywanie wszelkich wskaźników LIBOR CHF oraz LIBOR EUR. W przypadku LIBOR GBP oraz LIBOR JPY brytyjski organ nadzoru planuje rozpoczęcie opracowywania wskaźników syntetycznych, które będą służyć do wygaszenia portfeli stosujących te wskaźniki. Podobny plan rozważany jest w kontekście LIBOR USD, jednakże dopiero po czerwcu 2023 r.

We wtorek Komitet Stabilności Finansowej zapoznał się ze stanem prac prowadzonych przez Komisję Europejską nad rozporządzeniem wykonawczym, określającym zamienniki dla wskaźników CHF LIBOR.

Komitet uznał, że brak wyznaczenia przez Komisję Europejską zamienników dla tych wskaźników stworzy ryzyko wystąpienia istotnych zaburzeń funkcjonowania systemu finansowego.

Pełny tekst wpisu Jacka Barszczewskiego, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF, rzecznika KNF/UKNF znajduje się tutaj

Źródło: PAP BIZNES, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF / Linkedin