Benchmark Market Regulation / BMR

WIBOR napis na klockach, banknoty
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

ZBP w sprawie zarzutów dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR

W ostatnim okresie, w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy kwestionujące rzetelność oraz wiarygodność wskaźnika referencyjnego WIBOR. W toku dyskusji powstało wiele niejasności oraz nadinterpretacji, m.in. związanych z postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach o zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach (ostatecznie usuniętym przez Sąd z obrotu prawnego). Ponadto w opinii publicznej pojawiają się głosy o rzekomej manipulacji wskaźnikiem WIBOR.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów | Nieruchomości

WIBOR, mniej znaków zapytania

Ciągły wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR to duży problem dla dzisiejszych kredytobiorców złotowych. Idąc w ślad za „frankowiczami”, podają oni w wątpliwość sposób ustalania wysokości tego wskaźnika, podważając tym samym zawarte przez nich umowy kredytów hipotecznych. Rząd planuje jednak pomoc dla kredytobiorców, choć pierwsze propozycje rozwiązań były sprzeczne z prawem unijnym. Jak zatem wygląda przyszłość WIBOR-u? , pisze Konrad Werner, Partner i Szef Praktyki Banking & Finance, w kancelarii Kochański & Partners.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Manipulacja WIBOR-em, czyli rozprawka o tym, jak cudowne recepty zwykle łączą się z trudnymi do oszacowania kosztami

Niespokojne czasy to często okazja do kwestionowania i podważania dotychczasowego porządku, przedstawiania nowych, „jedynie słusznych” i „zbawiennych” w swej istocie pomysłów oraz składania obietnic bez pokrycia. Wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie – także wskaźnika WIBOR, na którym opiera się zdecydowana większość kredytów udzielanych klientom banków w Polsce, to wymarzony obszar, z wielokrotnie większym potencjałem oddziaływania w porównaniu do kredytów walutowych, aby siejąc zamęt nieprawdziwymi tezami destabilizować opinie i wprowadzać chaos – pisze Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP w komentarzu opublikowanym 22 kwietnia 2022 r. na portalu wyborcza.biz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej WKF będzie uwzględniał dane od trzech kolejnych banków

O trzy banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. 18 czerwca br. do grona Banków Panelistów przystępują: Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Stanowisko UKNF w sprawie tzw. planów awaryjnych z BMR, np. w przypadku zniknięcia WIBOR-u

Po kilku latach od wejścia w życie rozporządzenia (BMR) poświęconego zasadom opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych UKNF postanowił wydać Stanowisko w sprawie planów awaryjnych, o których mowa w 28 ust 2 BMR, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Cyberbezpieczeństwo

WIBOR ma już pewną przyszłość? Nie będzie problemów z umowami kredytowymi?

GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. WIBOR to kluczowy benchmark w polskim systemie finansowym. Dla konsumentów jest ważny ponieważ występuje praktycznie w każdej umowie kredytowej w złotych polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Leszek Bednorz
Finanse osobiste | Komentarze ekspertów

Stawka WIBOR słabym punktem systemu finansowego?

17 czerwca Narodowy Bank Polski opublikował specjalne wydanie raportu o stabilności systemu finansowego na skutek pandemii COVID-19. W raporcie tym możemy zauważyć pojawienie się nowych obszarów ryzyk m.in. ryzyko kredytowe, ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (tzw. Credit crunch), wzrost znaczenia powiązań pomiędzy sektorem bankowym i rządowym oraz trudna sytuacja finansowa pojedynczych instytucji kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykresy
Gospodarka

Co dalej z WIBOR-em?

Z końcem ubiegłego miesiąca upłynął termin poddania się przez banki uczestniczące w ustalaniu Fixingu stawki WIBOR obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Konieczność przeprowadzenia takiego audytu to efekt wejścia w życie Rozporządzenia BMR z dniem 1 stycznia 2018 r. „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych” (Rozporządzenie BMR) to główny akt prawny dotyczący benchmarków wprowadzonych przez Unię Europejską i obowiązujący bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1