Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | KREDYTY | Sprawy frankowe wyzwaniem dla polskich sadów

Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | KREDYTY | Sprawy frankowe wyzwaniem dla polskich sadów
Fot. teguhjatipras/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. istotnie zwiększyło liczbę powództw wnoszonych przez frankowiczów. Obserwowany w ub.r. trend stał się wyzwaniem dla wydolności polskiego sądownictwa, stanowiąc zarazem zagrożenie dla relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami.

Na problemy, jakie może wygenerować pozostawienie problemu kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty szwajcarskiej wyłącznie w gestii wymiaru sprawiedliwości, zwracał uwagę w początku ub.r. mec. Jerzy Bańka, ówczesny wiceprezes Związku Banków Polskich.
– Utrzymanie na dłuższą metę takiego stanu rzeczy jest niekorzystne dla całej gospodarki, w tym także dla wymiaru sprawiedliwości, bowiem to powodować będzie przede wszystkim znaczne opóźnienie rozpatrywania spraw, powstawanie zaległości, ale także daleko idące koszty dla budżetu państwa. Stąd też spodziewać się należy, że będą się pojawiały inicjatywy regulacyjne, które będą zmierzały do rozwiązania tego problemu inną drogą, bo droga sądowa na większą skalę jest praktycznie niemożliwa – podkreślał były już wiceszef ZBP w wywiadzie, zamieszczonym na łamach naszego czasopisma.

Szturm frankowiczów na Warszawę

Pesymistyczne prognozy materializowały się kolejnymi pozwami, na co istotny wpływ miał, i w dalszym ciągu ma, agresywny marketing kancelarii prawniczych, specjalizujących się w obsłudze tej grupy kredytobiorców. Według doniesień prasowych, większość spraw cywilnych wnoszonych do Sądu Okręgowego w Warszawie w ub.r. dotyczyła frankowiczów. Pod jego koniec na rozpatrzenie przez stołecznych sędziów czekało niemal 17 tys. pozwów kredytobiorców, podczas gdy w 2019 r. było ich ponad dwukrotnie mniej. Warszawskie składy orzekające nieprzypadkowo znalazły się pod ostrzałem; zdecydowana większość banków siedzibę ma w stolicy, zaś skarżący nie są świadomi prokonsumenckich zapisów kodeksu postępowania cywilnego, które pozwalają wnosić pozwy przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda.

Prognozy wskazują, że kulminacyjna fala dopiero przed nami; w zależności od rozwoju sytuacji do Sądu Okręgowego w Warszawie w ciągu nadchodzących czterech lat trafić może od 100 do niespełna 300 tys. powództw od samych tylko kredytobiorców walutowych. To zaś oznaczałoby znaczne wydłużenie oczekiwania na wyrok, nie tylko w sporach pomiędzy bankami a ich klientami. Już dziś niektórzy podsądni otrzymują informację, że sprawa zostanie rozpatrzona nie wcześniej niż w 2022 r.

Specsąd sposobem na falę pozwów?

Dostrzegając powagę sytuacji, prezes stołecznego Sądu Okręgowego wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie stworzenia wydziału procedującego wyłącznie tego rodzaju sprawy. Oficjalnie resort przychylił się do tej koncepcji, a nowa placówka ma szansę wystartować z początkiem II kw. br. Propozycja nie satysfakcjonuje jednakże reprezentantów palestry, którzy uważają, że odpowiednie wydziały do rozpatrywania sporów na linii bank-kredytobiorca powinny być tworzone przy wszystkich sądach okręgowych.

„Przyznana konsumentom przez obowiązujące przepisy możliwość skorzystania z właściwości przemiennej i wytoczenia powództwa według siedziby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK