Komisja Etyki Bankowej przy ZBP

IX. edycja Konkursu Etyka w finansach 2023 - laureaci
Wydarzenia

IX. edycja Konkursu Etyka w finansach rozstrzygnięta

20 czerwca 2023 r. podczas dorocznej konferencji Horyzonty Bankowości odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu Etyka w finansach. Konferencja Horyzonty Bankowości to doroczne wydarzenie sektora bankowego podczas, którego omawiane są wyzwania i trendy dla sektora bankowego. Jednym z elementów wydarzenia było ogłoszenie wyników Konkursu. Po ogłoszeniu wyników Konkursu obył się także panel dyskusyjny Laureatów Konkursu z Jurorami i członkami Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Posiedzenie plenarne Komisji Etyki Bankowej

Komisja Etyki Bankowej 2 grudnia 2021 roku zebrała się na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenia Komisji odbywają się cyklicznie i omawiane są na nich wybrane zagadnienia etyczne oraz analizowane dokumenty przygotowywane w zespołach roboczych Komisji. Dyskusje oraz prezentacje na posiedzeniach Komisji stanowią przyczynek do dalszych prac Komisji oraz, co niezwykle istotne, stanowią impuls do działań podejmowanych przez członków Komisji w bankach, w których pracują. W ten sposób Komisja wypływa na promocję postaw etycznych i kształtowanie kultury etycznej w bankach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Etyka w finansach
Edukacja finansowa | Wydarzenia

ZBP: debata online – etyka w doradztwie finansowym, 28 stycznia 2021 r.

W związku z organizacją kolejnej edycji Konkursu Etyka Finansach ‒ Komisja Etyki Bankowej przy ZBP zdecydowała się na organizację wydarzeń towarzyszących, które będą animować debatę w środowisku o różnych wyzwaniach w sferze etyki. Debaty są organizowane przez Komisję Etyki Bankowej i CFA Society Polska. Najbliższa debata odbędzie się 28.01.2021 r., godz. 17.00 w formie online.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs „Etyka w finansach”
Artykuły | Edukacja finansowa

ZBP: laureat Konkursu Etyka w finansach ‒ autorem książki o standardach etycznych obsługi klientów

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka pt. „Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych”. Autorem książki jest dr Krzysztof Świeszczak, laureat I. polskiej edycji Konkursu „Etyka w finansach”. Tymczasem już 11 stycznia upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Wydarzenia. Europejski Kongres Finansowy: Praworządność to za mało, potrzeba moralności

Warto być przyzwoitym – słowa Władysława Bartoszewskiego znajdują szczególne zastosowanie wobec współczesnego sektora finansowego. Kryzys lat 2007-2011 jednoznacznie udowodnił, iż uczciwość, odpowiedzialność społeczna i przejrzystość mają znaczenie nie tylko wizerunkowe. Odejście od tych reguł na rzecz formalnej zgodności z literą prawa prędzej czy później przekłada się fatalnie na wyniki finansowe poszczególnych instytucji, a w dalszej konsekwencji również całego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Etyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

O społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mówi się dziś i dyskutuje coraz więcej. Większą uwagę poświęca się także zagadnieniom związanym z wpływem prowadzonej działalności na środowisko naturalne, odpowiedzialności za społeczeństwo, jak również na budowanie odpowiedniej atmosfery pracy przy przestrzeganiu tak elementarnych zasad, jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Etyka w biznesie

Zgodnie z definicją słownikową, etyka to utrwalony sposób zachowania się w środowisku życia czy miejscu zamieszkania. Potocznie przyjmuje się, że to ogół norm moralnych powszechnie akceptowanych przez daną społeczność, a w sensie filozoficznym – etyka to nauka dotycząca moralności. Istnieje  wiele definicji etyki oraz jej klasyfikacji, ale właśnie to określenie wydaje się najtrafniejsze – istotą etyki jest badanie moralności. Bardzo często uważa się, ze określenie „etyka w biznesie”, czy „etyka biznesu”, to nic innego jak oksymoron, zestaw słów, który jest całkowicie sprzeczny czy wręcz nierealny w prawdziwym życiu gospodarczym. Rozważanie kwestii biznesowych w kontekście etyki może wydawać się trudne,  jednakże etyka z biznesem jest bardzo mocno związana.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1