Posiedzenie plenarne Komisji Etyki Bankowej

Posiedzenie plenarne Komisji Etyki Bankowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Etyki Bankowej 2 grudnia 2021 roku zebrała się na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenia Komisji odbywają się cyklicznie i omawiane są na nich wybrane zagadnienia etyczne oraz analizowane dokumenty przygotowywane w zespołach roboczych Komisji. Dyskusje oraz prezentacje na posiedzeniach Komisji stanowią przyczynek do dalszych prac Komisji oraz, co niezwykle istotne, stanowią impuls do działań podejmowanych przez członków Komisji w bankach, w których pracują. W ten sposób Komisja wypływa na promocję postaw etycznych i kształtowanie kultury etycznej w bankach.

W pierwszej części posiedzenia, tradycyjnie, Prezesi Związku Banków Polskich wskazali na najważniejsze działania ZBP oraz zdarzenia w sektorze bankowym, które mogą być związane z zagadnieniami etycznymi.

Panowie Prezesi wskazali zarówno na krajowe, jak i europejskie inicjatywy legislacyjne mające powiązanie i wpływ na kwestie etyczne. Przekazali także informacje o prowadzonych w ZBP badaniach w ramach Programu Analityczno-Badawczego WIB.

Czytaj także: Globalne rekomendacje UNESCO w sprawie etyki przy stosowaniu sztucznej inteligencji

W kolejnej części spotkania członkowie Komisji zapoznali się z wnioskami z badania wizerunku sektora bankowego oraz dyskutowali o czynnikach mających wpływ na ocenę działalności sektora bankowego przez jego klientów. Wskazywano nie tylko na czynniki wewnętrzne, ale również na czynniki zewnętrzne wpływające na ogólną percepcję klientów.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przedstawiła syntetyczną analizę informacji na temat reklamacji w sektorze bankowym. Analiza dotyczyła zarówno danych liczbowych, jak i dostępnych informacji na temat przyczyn reklamacji w sektorze.

Jednym ze źródeł analizy były dane opublikowane na stronie Rzecznika Finansowego. Na bazie przedstawionych analiz członkowie Komisji wymienili się obserwacjami i rekomendacjami.

Czytaj także: Przestrzeganie zasad etycznych kluczem do utrzymania zaufania klientów do sektora finansowego

Ostatnia część spotkania poświęcona była analizie kazusu etycznego, który był zadaniem konkursowym w ramach realizowanego przez CFA Society Poland Ethics Challenge. Przedstawiciel Komisji był członkiem kapituły konkursowej.

Zarówno sam kazus, jak i rekomendacje jego rozwiązania były przedstawione przez laureatów konkursu – studentów, którzy za chwilę będą młodymi pracownikami sektora finansowego.

Dla Komisji szczególnie ważnym jest, aby następowała naturalna wymiana doświadczeń między młodymi a doświadczonymi pracownikami sektora bankowego. Takie dyskusje pozwalają nie tylko na wzajemne inspirowanie się, ale także na uwzględnianie różnych punktów widzenia.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której szczególny nacisk położono na kwestie szkoleń etycznych dla pracowników sektora bankowego.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja wkracza do naszego życia, czy się to nam podoba, czy nie; a co z etyką?

Źródło: alebank.pl