Dlaczego warto rozmawiać o etyce w finansach?

Dlaczego warto rozmawiać o etyce w finansach?
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na marginesie konkursu "Etyka w Finansach" o etyce w świecie finansów pisze Agnieszka Wicha, sekretarz Komisji Etyki Bankowej.

W natłoku codziennych zadań, obowiązków, wdrożeń i procesów dostosowania do nieustannie zmieniającego się otoczenia prawnego nietrudno poczuć się przytłoczonym.

Ostatnie lata przyniosły niesłychaną wręcz skalę wyzwań, przed którymi stanął także sektor bankowy. Pandemia Covid-19 wpłynęła na życie każdego z nas. Wpłynęła także na sposób funkcjonowania sektora bankowego. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług i wspierania klientów wymagało wielu starań i nowych przedsięwzięć.

Z kolei w lutym 2022 r. wybuchł konflikt w Ukrainie, który zapewne był przyczynkiem do refleksji każdego nad kwestią bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i natury człowieka. Niewątpliwie atak zbrojny na Ukrainę był istotną zmianą otoczenia w jakim funkcjonują polskie banki. Wsparcie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną wymagało nadspodziewanych działań po stronie sektora bankowego.

Niezależnie od nadzwyczajnych okoliczności, w których funkcjonujemy przez ostatnie lata, sektor bankowy na bieżąco podejmuje starania na rzecz poprawy jakości usług, wprowadzania innowacji i reagowania na trendy. Wszelkie nowe działania, np. wprowadzanie rozwiązań opartych o nowe technologie lub poszerzanie oferty o produkty uwzględniające cele zrównoważonego rozwoju, mogą być przyczynkiem do wcześniej nieidentyfikowanych dylematów i zagadnień etycznych.

Jednak cała sztuka polega na tym, żeby w ogóle dostrzec aspekt etyczny w każdym działaniu instytucji finansowej. Niezaprzeczalnym jest fakt, że etyka jest fundamentem, na którym muszą być kształtowane relacje między bankami a ich klientami.

ZBP: Konkurs „Etyka w Finansach”

Każdy bank czy instytucja finansowa deklaruje przywiązanie do zasad etycznych. Izby zrzeszające opracowują kodeksy etyki. W przypadku ZBP jest to Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej). Wiele organizacji lokalnych i międzynarodowych proponuje i przygotowuje dokumenty oraz rekomendacje w tym obszarze.

Jednak największym wyzwaniem jest praktyczne stosowanie zasad etycznych w codzienności, identyfikowanie potencjalnych dylematów etycznych i ich prawidłowe rozstrzyganie.

Niezwykle ważnym jest stałe i konsekwentne kształtowanie kultury etycznej w organizacjach – w tym w instytucjach finansowych. Komisja Etyki Bankowej przy ZBP chcąc wspierać banki w tym procesie cyklicznie organizuje Konkurs „Etyka w Finansach”. Misją tego Konkursu Etyka w finansach jest zachęcanie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach.

Polska edycja Konkursu jest realizowana od 2012 roku. Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz podkreślenie istotnej roli etyki w budowaniu, tak koniecznego, zaufania w bezpiecznym funkcjonowaniu sektora finansowego. Konkurs jest platformą dyskusji nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnionego świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności.

Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie.

Zachęcanie młodych osób, pracowników banków i innych instytucji finansowych, do napisania eseju konkursowego Komisja Etyki Bankowej traktuje jako formę motywowania do refleksji nad swoją codzienną aktywnością zawodową, do poszukiwania aspektów etycznych w swojej własnej działalności i funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni. Propozycje zawarte w esejach mogą stanowić także cenny impuls dla całego sektora do implementacji proponowanych rozwiązań bądź pogłębionej analizy zidentyfikowanych zagadnień.

Banki aktywnie wspierają ideę Konkursu „Etyka w Finansach”

Od początku organizacji Konkursu Komisję Etyki Bankowej aktywnie wspierają banki – członkowie Związku Banków Polskich.

W obecnej IX edycji sponsorami Konkursu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy S.A., Bank BNP Paribas S.A., Santander Bank Polska.

Decyzja o wsparciu Konkursu jest indywidualnie podejmowana przez poszczególne banki.

Co skłania bank do wsparcia Konkursu? O to zapytaliśmy przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego – Sponsora Konkursu „Etyka w finansach”.  

Anna Trytek, Dyrektor Departamentu Zgodności: „Etyczne działanie, to podstawa funkcjonowania każdej instytucji finansowej. Dotyczy również BGK, który jako bank rozwoju odgrywa istotną rolę w sektorze finansowym. Dlaczego to jest tak ważne w tym momencie? Otóż cały świat stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z kreowaniem i implementacją rozwiązań na rzecz naszego klimatu i naszego bezpieczeństwa. Zaangażowanie każdego z nas w tej transformacji jest bardzo ważne.

Co więcej, bez solidnych wartości i zasad etycznych w finansach nie zbudujemy wzajemnego zaufania, które jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tej transformacji. Pamiętajmy również, że w pędzącym świecie zmian, obok zadbania o aspekty środowiskowe i społeczne, należy jeszcze uwzględnić szybko rozwijające się technologie, a w szczególności sztuczną inteligencję.

Konkurs celowo zaadresowany jest do ludzi młodych, dla których powyższe aspekty są ważne, bo dotyczą ich przyszłości.”

Konkurs Etyka w Finansach, ZBP, sponsorzy
Źródło: ZBP

Warunki uczestnictwa w Konkursie ZBP

Obecnie trwa IX polska edycja Konkursu „Etyka w Finansach”, jest on skierowany do młodych osób, które nie ukończyły 35. roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim o etyce w finansach.

Eseje można przesyłać do 24 marca 2023 roku.

Pula nagród w Konkursie: 20 000 złotych.

Więcej informacji pod adresem: sekretarzkeb@zbp.pl i na stronie https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Źródło: BANK.pl