Agnieszka Wicha

IX. edycja Konkursu Etyka w finansach 2023 - laureaci
Wydarzenia

IX. edycja Konkursu Etyka w finansach rozstrzygnięta

20 czerwca 2023 r. podczas dorocznej konferencji Horyzonty Bankowości odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu Etyka w finansach. Konferencja Horyzonty Bankowości to doroczne wydarzenie sektora bankowego podczas, którego omawiane są wyzwania i trendy dla sektora bankowego. Jednym z elementów wydarzenia było ogłoszenie wyników Konkursu. Po ogłoszeniu wyników Konkursu obył się także panel dyskusyjny Laureatów Konkursu z Jurorami i członkami Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Stanowisko UKNF w sprawie tzw. planów awaryjnych z BMR, np. w przypadku zniknięcia WIBOR-u

Po kilku latach od wejścia w życie rozporządzenia (BMR) poświęconego zasadom opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych UKNF postanowił wydać Stanowisko w sprawie planów awaryjnych, o których mowa w 28 ust 2 BMR, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Budynek banku
Artykuły | Prawo i regulacje

Francuski Związek Banków zaskarżył przed sądem krajowym wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

22 marca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej (EBA/GL/2015/18). W konsekwencji francuski organ nadzoru na swojej stronie opublikował stanowisko wskazujące podmioty zobowiązane do przestrzegania tych Wytycznych i wskazał, że wykonując swoje kompetencje nadzorcze będzie brał pod uwagę wskazane Wytyczne. Francuski Związek Banków zaskarżył w postępowaniu przed sądem krajowym wydane oświadczenie powołując się na nieważność Wytycznych wydanych przez EBA. Co z kolei spowodowało skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE (Sprawa C‑911/19), pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Etyka w finansach
Wydarzenia

Etyka a zrównoważone finansowanie – zapowiedź debaty

Debata „Etyka w finansach a zrównoważone finansowanie” jest drugą debatą organizowaną przez Komisję Etyki Bankowej przy ZBP i CFA Society Poland. Debata jest częścią szerzej zakrojonego projektu, którym jest 8. już edycja konkursu „Etyka w Finansach”. Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w rozwoju sektora finansowego. Debata odbędzie się 17 marca 2021 r., godz. 18.00, w formie zdalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Etyka w finansach
Edukacja finansowa | Wydarzenia

ZBP: debata online – etyka w doradztwie finansowym, 28 stycznia 2021 r.

W związku z organizacją kolejnej edycji Konkursu Etyka Finansach ‒ Komisja Etyki Bankowej przy ZBP zdecydowała się na organizację wydarzeń towarzyszących, które będą animować debatę w środowisku o różnych wyzwaniach w sferze etyki. Debaty są organizowane przez Komisję Etyki Bankowej i CFA Society Polska. Najbliższa debata odbędzie się 28.01.2021 r., godz. 17.00 w formie online.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konkurs „Etyka w finansach”
Artykuły | Edukacja finansowa

ZBP: laureat Konkursu Etyka w finansach ‒ autorem książki o standardach etycznych obsługi klientów

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka pt. „Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych”. Autorem książki jest dr Krzysztof Świeszczak, laureat I. polskiej edycji Konkursu „Etyka w finansach”. Tymczasem już 11 stycznia upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Brexit
Gospodarka

Brexit: dłuższy oddech dla podmiotów działających poza rynkiem regulowanym instrumentów pochodnych

Komisja Europejska 21 września 2020 roku przyjęła decyzję o równoważności ram prawnych i nadzorczych Wielkiej Brytanii w odniesieniu do kontrahentów centralnych. Decyzja ta będzie stosowana od 1 stycznia 2021 roku i wygasa 30 czerwca 2022 roku, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
giełda, koronawirus, krach
Firma

Komisja Europejska przedstawiła pakiet naprawczy dla rynków kapitałowych

W miniony piątek, 24 lipca Komisja Europejska opublikowała projekty zmian w: Rozporządzeniu PE i Rady 2017/2402 (dalej rozporządzenie o sekurytyzacji), Rozporządzeniu PE i Rady 575/2013 (dalej rozporządzenie CRR), Dyrektywie PE i Rady 2014/65/UE (dalej MIFID II), w Rozporządzeniu PE i Rady 2017/1129 (dalej rozporządzenie prospektowe), pisze Agnieszka Wicha, starszy specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Etyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

O społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mówi się dziś i dyskutuje coraz więcej. Większą uwagę poświęca się także zagadnieniom związanym z wpływem prowadzonej działalności na środowisko naturalne, odpowiedzialności za społeczeństwo, jak również na budowanie odpowiedniej atmosfery pracy przy przestrzeganiu tak elementarnych zasad, jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1