ZBP: debata online – etyka w doradztwie finansowym, 28 stycznia 2021 r.

ZBP: debata online – etyka w doradztwie finansowym, 28 stycznia 2021 r.
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z organizacją kolejnej edycji Konkursu Etyka Finansach ‒ Komisja Etyki Bankowej przy ZBP zdecydowała się na organizację wydarzeń towarzyszących, które będą animować debatę w środowisku o różnych wyzwaniach w sferze etyki. Debaty są organizowane przez Komisję Etyki Bankowej i CFA Society Polska. Najbliższa debata odbędzie się 28.01.2021 r., godz. 17.00 w formie online.

Wyzwania etyczne dla doradców finansowych

Pierwszym poruszanym tematem debaty będą wyzwania etyczne dla doradców finansowych. Wiele razy na forum Komisji Etyki Bankowej oraz w esejach przesyłanych na poprzednie edycje Konkursu Etyka w finansach podnoszone były kwestie dylematów etycznych w tym obszarze.

Podczas debaty zaproszeni paneliści będą poszukać odpowiedzi na pytanie jak zmienił się zawód doradcy finansowego i rynek finansowy w ostatnich latach oraz jak to wpłynęło na wizerunek sektora.

Zaproszeni paneliści będą dyskutować o tym, jak wzmocnić zaufanie społeczeństwa do instytucji rynku finansowego oraz jaka jest w tym rola doradców finansowych.

Czytaj także: ZBP: laureat Konkursu Etyka w finansach ‒ autorem książki o standardach etycznych obsługi klientów

Ponadto chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak branża edukuje swoich pracowników (doradców finansowych) i jakimi wartościami etycznymi pracownicy posiłkują się w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Wreszcie chcielibyśmy poruszyć temat systemów wynagradzania i premiowania w kontekście wyzwań etycznych.

W debacie wezmą udział:

Marta Jedlińska – Wiceprzewodnicząca KEB;

Marta Kłosińska– Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego;

Krzysztof Świeszczak – laureat pierwszej polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach i autor książki pt. „Standardy etyczne obsługi klientów w ocenie obecnych i przyszłych doradców bankowych”.

Moderatorem dyskusji będzie prof. Krzysztof Jajuga – Prezes CFA Society Polska.

Szczegóły i wszystkie informacje o debacie znajdują się tutaj: https://cfapoland.org/wydarzenia/240,e-debata-etyka-w-finansach.html

Żeby wziąć udział w debacie należy dokonać rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

VIII. edycja Konkursu Etyka w finansach

Debata jest wydarzeniem towarzyszącym organizacji VIII. edycji Konkursu Etyka w finansach.

Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego. VIII. polska edycja konkursu (w Polsce od 2012 r.) jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/).

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maks. 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

lub

wejdź na stronę: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Końcowy termin nadsyłania esejów: 1 marca 2021 roku.

Pula nagród wynosi 30 tys. złotych.

Partnerzy i sponsorzy konkursu Etyka w finansach

Partnerem Konkursu jest CFA Poland Society.

Sponsorami Konkursu są:

PKO Bank Polski S.A.

Bank Pocztowy S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Santander Bank Polska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Źródło: aleBank.pl