Etyka a zrównoważone finansowanie – zapowiedź debaty

Etyka a zrównoważone finansowanie – zapowiedź debaty
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Debata "Etyka w finansach a zrównoważone finansowanie" jest drugą debatą organizowaną przez Komisję Etyki Bankowej przy ZBP i CFA Society Poland. Debata jest częścią szerzej zakrojonego projektu, którym jest 8. już edycja konkursu "Etyka w Finansach". Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w rozwoju sektora finansowego. Debata odbędzie się 17 marca 2021 r., godz. 18.00, w formie zdalnej.

8. polska edycja konkursu (w Polsce konkurs organizowany jest od 2012 r.), podobnie jak wszystkie poprzednie, jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maks. 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych.

Sponsorami Konkursu są:

PKO Bank Polski S.A.,

Bank Pocztowy S.A.,

BNP Paribas Bank Polska S.A,

Bank Gospodarstwa Krajowego,

Santander Bank Polska S.A.,

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Partnerem Konkursu jest: CFA Society Poland.

Debata „Etyka w finansach a zrównoważone finansowanie”, odbędzie się 17 marca 2021 r., godz. 18.00, w formie zdalnej.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką etyki i zrównoważonego finansowania. W trakcie debaty będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na kluczowe pytanie, jakim jest kwestia tego, czy w dobie nadmiernych regulacji na rynku finansowym jest jeszcze przestrzeń dla zachowań etycznych, które wynikają z nakazów etycznych a nie norm prawnych?

Następnie przejdziemy na grunt intensywnie rozwijających się regulacji z obszaru zrównoważonego rozwoju. Zaproszeni goście będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o miejsce etyki w tych regulacjach? Czy rola etyki za sprawą sustainable finance może zostać zwiększona? Czy w obszarze zrównoważonego finansowania istnieje przestrzeń do nadużyć etycznych (np. greenwashing) i jak sobie z nimi radzić?

Wreszcie poruszymy kwestię klientów instytucji finansowych, ich ochrony, ich perspektywy i ich postaw wobec analizowanych zagadnień.

Prelegenci:

prof. Paul H. Dembinski,

prof. Krzysztof Jajuga,

Stanisław Stefaniak.

Wprowadzenie do debaty wygłosi: Josina Kamerling.

Moderatorem debaty będzie: dr Jacek Bartkiewicz.

Informacje o debacie pod linkiem:

https://cfapoland.org/wydarzenia/260,e-debata-etyka-a-zrownowazone-finansowanie.html

Źródło: aleBank.pl