MIFID quick fix nie taki szybki

MIFID quick fix nie taki szybki
Fot. stock.adobe.com/Yozayo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Dzienniku Unii Europejskiej pod koniec lutego br. opublikowano Dyrektywę wprowadzającą zmiany do Dyrektywy MIFID II (Dyrektywa PE i Rady 2021/338). Jest to efekt kilku miesięcy prac nad projektem zmiany MIFID II w odpowiedzi na kryzys COVID-19, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

Zgodnie z celem określonym przez Komisję Europejską zmiany w MIFID II mają usunąć nadmiarowe formalności w zasadach dystrybucji instrumentów finansowych, które są szczególnie dotkliwe w czasie pandemii i mogą ułatwić pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw i gospodarki realnej dotkniętej skutkami pandemii.

Słuszna idea wolno wdrażana

Zatem podstawowy cel przyświecający wprowadzanym zmianom było ułatwienie, przy zachowaniu nadal wysokiej ochrony inwestorów, w pozyskiwaniu kapitału i komunikowaniu się z inwestorami w dobie pandemii.

W projekt został nazwany jako „quick fix”, ponieważ miało to być szybkie poprawienie MIFID II, odnoszące się wyłącznie do wybranych zagadnień, które nie wywołują szczególnych kontrowersji, a ich zmiana z pewnością usprawni funkcjonowanie rynków instrumentów finansowych.

Skutki wprowadzonych „szybkich” zmian w MIFID II rynek instrumentów finansowych, firmy inwestycyjne, banki i inwestorzy w zasadzie odczują dopiero w przyszłym roku

Tyle, że o ile można uznać, że sam proces legislacyjny na poziomie UE nie trwał szczególnie długo, to dyrektywa, dla jej skuteczności wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego.  To z kolei oznacza kolejne miesiące prac ustawodawczych i regulacyjnych we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z postanowieniami samej Dyrektywy PE i Rady 2021/338 państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie przepisy do 28 listopada 2021 r. i stosować je od 28 lutego 2022 r.

Zatem skutki wprowadzonych „szybkich” zmian w MIFID II rynek instrumentów finansowych, firmy inwestycyjne, banki i inwestorzy w zasadzie odczują dopiero w przyszłym roku.

Jakie zmiany w MIFID II

Przyjęta Dyrektywa, wychodzi naprzeciw, uwagom już od dawna podnoszonych przez sektor bankowy i wielu uczestników rynków finansowych, ponieważ podejmuje próbę ograniczenia pewnych nadmiarowych obowiązków i formalności, szczególnie w relacjach z profesjonalnymi klientami i uprawnionymi kontrahentami.

Istotnym przełomem jest także odejście od papierowej formy informacji przekazywanych klientom na rzecz formatu elektronicznego

Typ relacji między firmą inwestycyjną a profesjonalnym klientem jest nieco inny niż z klientem detalicznym i wymaga zrozumienia też oczekiwań profesjonalnych uczestników rynku.

Zmiany w MIFID II wprowadzają m.in. pewne zwolnienia z wymogów w zakresie zarządzania produktowego. Zwolenia te dedykowane są w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych, których przedmiotem są określone typy obligacji.

Są to obligacje, które nie zawierają innego wbudowanego instrumentu pochodnego niż klauzula make-whole. Drugi wyjątek od wymogów product governance dotyczy instrumentów finansowych  wprowadzanych do obrotu lub do dystrybucji wyłącznie wśród uprawnionych kontrahentów.

Istotnym przełomem jest także odejście od papierowej formy informacji przekazywanych klientom na rzecz formatu elektronicznego. Na tę okoliczność do MIFID II wprowadzono także definicję formatu elektronicznego.

Jest to duży przełom, zdecydowanie usprawniający komunikację  z klientami, np. przy zawieraniu transakcji przez telefon. Format elektroniczny ma stać się domyślnym formatem przekazywania informacji zgodnie z MIFID II, oczywiście zabezpieczono możliwość żądania przez klienta detalicznego formy papierowej.

Dyrektywa PE i Rady  2021/338 również wprowadza pewne zwolnienia z obowiązków określonych w MIFID II w stosunku do profesjonalnych klientów (m.in. dotyczące oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów i sprawozdawczości), co powinno wpłynąć na usprawnienie relacji między firmami inwestycyjnymi a profesjonalnymi klientami.

Będą kolejne konsultacje zmian w MIFID II

Dyrektywa PE i Rady  2021/338 przewiduje także przegląd innych przepisów MIFID II. Komisja ma przedstawić do 31 lipca 2021 r. efekty takiego przeglądu, które mają być poprzedzone konsultacjami publicznymi.

Z pewnością wielu uczestników rynku będzie zainteresowanych udziałem, ponieważ przedmiotem ewentualnych zmian mogą być m.in. kwestie klasyfikacji klientów, zasady product governance, zasady płatności na rzecz doradców.

Pozostaje wyrażać nadzieję, ze prowadzone konsultacje doprowadzą do wyeliminowania z MIFID II nadmiarowych biurokratycznych obowiązków i umożliwią efektywne operowanie na rynku instrumentów finansowych z zachowaniem najwyższych standardów ochrony inwestorów.

Źródło: aleBank.pl