ZBP: VIII edycja Konkursu „Etyka w finansach” – promocja postaw etycznych w świecie finansów

ZBP: VIII edycja Konkursu „Etyka w finansach” – promocja postaw etycznych w świecie finansów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu "Etyka w finansach".

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów #ZBP #SektorFinansowy #Etyka #Konkurs

Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/) – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.

Co sprzyja zachowaniom etycznym?

Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach.

W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Organizatorzy sądzą także, że wyzwania 2020 roku mogą stanowić inspirację do wielu ciekawych przemyśleń.

Wymogi podstawowe tegorocznego konkursu „Etyka w finansach”

Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę aby podzieliły się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu.

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł.

Sponsorami Konkursu są:

PKO Bank Polski S.A. (www.pkobp.pl)

Bank Pocztowy S.A. (www.pocztowy.pl)

BNP Paribas Bank Polska S.A. (www.bnpparibas.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl)

Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl)

Bank Ochrony Środowiska S.A. (www.bosbank.pl)

Jak wziąć udział w konkursie

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

lub

wejdź na stronę: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.

Końcowy termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszenia upływa 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/).

Końcowy termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Laureaci VII edycji Konkursu

Agnieszka Butor-Keler „Etyczne aspekty ograniczenia roli czynnika ludzkiego w usługach bankowych”

Mirosław Jurdeczka „Etyka w finansach – cyfryzacja bankowości a wykluczenie społeczne”

Adrian Skutnik „Upadłość konsumencka. Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym”

Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Gdzie szukać dodatkowych informacji o konkursie „Etyka w finansach”

Więcej informacji o Konkursie można otrzymać wysyłając maila na adres: sekretarzkeb@zbp.pl

Biuro Konkursu:

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel. 22 48 68 139.

Materiały do pobrania: >>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP