gminy

Ręka zmieniająca stronę pomiędzy smogiem a czystym powietrzem
ESG

Czyste Powietrze: termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy przedłużony

Termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów w ramach programu „Czyste Powietrze”, został przedłużony do 15 lipca, podały Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu.

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Bankowość spółdzielcza | Samorządy

„Przyłączyć wieś do Polski” – teoretycy i praktycy o instrumentach rozwoju lokalnego i finansowaniu obszarów wiejskich

21 stycznia 2021 r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku konferencja pod nazwą „Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich” – czytamy w informacji Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Samochody na parkingu
Prawo i regulacje | Samorządy

Niektóre gminy będą mogły dochodzić opłat dodatkowych za parkowanie nawet po upływie 5 lat

Urzędy skarbowe umarzały postępowania egzekucyjne ws. opłat dodatkowych za brak opłaty za postój w strefach płatnego parkowania po upływie 5-letniego terminu przedawnienia tych roszczeń, wskazanego w ustawie o drogach publicznych. Jedno z takich postanowień o umorzeniu zaskarżył Prezydent m.st. Warszawy, wskazując, że termin przedawnienia nie upłynął, bo zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przerwały go czynności egzekucyjne zastosowane wobec dłużnika. W wyroku z 25 września 2019 r. zgodził się z nim Naczelny Sąd Administracyjny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank
ESG

„Czyste Powietrze”: rozszerzenie systemu dystrybucji środków o gminy i banki

Aby zapewnić „trzecią nogę” finansowania dla programu „Czyste Powietrze” z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, planowane jest rozszerzenie systemu dystrybucji środków w ramach programu o gminy i banki, a pierwsze efekty tego rozszerzenia powinny być widoczne przed końcem tego roku, poinformował pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
Nieruchomości | Samorządy

NIK: nieruchomości gminne poza kontrolą

Skontrolowani wójtowie w niewystarczający sposób nadzorowali gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Włodarze czterech gmin nie mieli pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości były często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami. Około 30 proc. umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności, nie publikując wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Trzy gminy straciły prawie 170 tys. zł w wyniku nierzetelnej egzekucji zaległości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

NIK o inwestycjach na terenach powodziowych

dom.woda.01.400x400Gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola NIK wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu powodziowym na terenie planowanej inwestycji. Informacji takich w zdecydowanej większości brakowało także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – ujęto i opisano w nich jedynie dziesiątą część obszarów zagrożonych powodzią.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1