Agnieszka Chłoń-Domińczak

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski
Gospodarka | Z rynku finansowego

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej: Polska notuje kolejne dramatyczne spadki

22 listopada ‘23, drugiego dnia Open Eyes Economy Summit miała miejsce premiera drugiej edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, opracowanego przez ekspertów think tanku OEES HUB pod kierownictwem Jerzego Hausnera. W tej edycji ekonomiści dołożyli do publikacji kontekst porównań międzynarodowych – jak Polska wypada na tle krajów rówieśniczych z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry) – co umożliwiło szersze spojrzenie na analizowane zagadnienia, czytamy w informacji prasowej OEES.

CZYTAJ WIĘCEJ
Miesięcznik Finansowy BANK” – kwiecień 2023.
Edukacja finansowa

„Miesięcznik Finansowy BANK” – kwiecień 2023. Sztuka rozwiązywania problemów

Ostatnie dwie dekady były cyklem dynamicznych zmian gospodarczych, okres ten przypadał także na czas bezprecedensowych i trudnych do predykcji kryzysów. Zarządzanie sektorem bankowym stało się niezwykle wymagające, ale mimo trudności dziś polska bankowość plasuje się wśród światowych liderów technologii finansowych. Fundamenty te zostały jednak zbudowane na początku transformacji. Konsekwentna budowa potencjału krajowej bankowości i trudna sztuka rozwiązywania problemów była domeną człowieka, któremu poświęciliśmy w obecnym wydaniu pierwszych kilkadziesiąt stron.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Gospodarka | W demografii wiele rzeczy jest już przesądzonych

Wiem, że wiek emerytalny w tym momencie stał się w pewnym sensie zakładnikiem polityki i kampanii wyborczej. Natomiast w mojej ocenie bez wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ale także stopniowego jego podnoszenia w dłuższej perspektywie się
nie obejdzie – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka,
prorektor SGH. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/12

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Wywiad | Polska gospodarka w 2021 r. z perspektywy społecznej

Rosnące ceny energii, również na skutek zewnętrznych uwarunkowań przekładają się na wzrost wydatków, w tym gospodarstw domowych poprzez coraz wyższe rachunki za prąd. Będzie to także miało wpływ na ceny towarów, usług i produktów, które konsumujemy. Jest to zatem czynnik wpływający na inflację. Będziemy to na pewno odczuwać – zauważa dr hab. 
Agnieszka Chłoń-Domińczak,
profesor SGH, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja finansowa

FINSKILLS 2021: Przyszłość człowieka w usługach finansowych. Nowe role, nowe kompetencje

Po raz drugi w formule online, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na 5. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021 (https://rada.wib.org.pl/). W wydarzeniu uczestniczyło szerokie grono menadżerów i pracowników sektora, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, oraz osób zainteresowanych nowym, post-covidowym modelem pracy i uczenia się.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Raporty

Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19

Zespół ekonomistów pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera przygotował dziewiąty z serii alertów, tym razem pod tytułem „Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19”. Alert gospodarczy jest inicjatywą think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie prezentujemy w całości za zgodą prof. Jerzego Hausnera.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis 500 plus
Gospodarka

Rodzina 500+: program drogi i mało skuteczny

Jednym z deklarowanych celów programu „Rodzina 500+” był wzrost liczby urodzeń i dzietności – czytamy w raporcie „Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian”. Jego autorami są: Iga Magda, SGH, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych, Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH, była wiceminister spraw socjalnych, Irena E. Kotowska, SGH, Michał Myck, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Mateusz Najsztub, CenEA, Joanna Tyrowicz, Wydział Zarządzania UW.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Aktywizacja zawodowa osób 50+ Pięćdziesięciolatkowie na rynku pracy

emeryci.02.400x267Dobiega właśnie końca kampania informacyjno-promocyjna propagująca aktywność zawodową po 50 roku życia. To jedna z inicjatyw rządu zmierzających do tworzenia warunków dla poprawy sytuacji dojrzałych osób na rynku pracy. Kampania jest elementem szeroko zakrojonego zestawu działań opisanego w rządowym Programie „Solidarność pokoleń”. Rezultaty podejmowanych kroków widoczne są w statystykach – trend rosnącej aktywności zawodowej osób 50+ nie słabnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce

bank.03.400x268Proces wdrożenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wszedł w kolejną fazę. Polska wdraża, podobnie jak inne kraje członkowskie, krajową ramę kwalifikacji (PRK) i odnosi ją do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), powstałej w 2008 roku. W toku konsultacji są założenia przyszłej ustawy wprowadzającej System, a niektóre branże podjęły już wysiłek tworzenia sektorowych ram kwalifikacji, stanowiących III poziom Polskiej Ramy – kluczowy dla opisu i zinterpretowania konkretnych kwalifikacji istotnych i specyficznych w poszczególnych sektorach.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1