FINSKILLS 2021: Przyszłość człowieka w usługach finansowych. Nowe role, nowe kompetencje

FINSKILLS 2021: Przyszłość człowieka w usługach finansowych. Nowe role, nowe kompetencje
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz drugi w formule online, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na 5. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021 (https://rada.wib.org.pl/). W wydarzeniu uczestniczyło szerokie grono menadżerów i pracowników sektora, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, oraz osób zainteresowanych nowym, post-covidowym modelem pracy i uczenia się.

Podczas paneli i dyskusji konferencji FINSKILLS 2021 głos zabrali: 

dr  Małgorzata Bonikowska, ThinkTank,

Maja Chabińska-Rossakowska, ING Bank Śląski SA,

prof.  Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH,   

prof. dr hab. Jerzy Hausner, OEES,

dr hab. Bolesław Rok, ALK,

Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP,

dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, mBank,

Dorota Seń, BNP Paribas,

Aleksandra Sroka-Krzyżak, PKO BP SA,

dr hab. Barbara Worek, UJ.

Wystąpienia i dyskusja w trakcie konferencji FINSKILLS 2021 przyniosły wartościowy zbiór opinii  i rekomendacji dot. rozwoju sektora finansowego i przyszłości pracowników tego sektora:

– Nowy paradygmat świata jest nieznany: społeczeństwa demokratyczne powinny współpracować, aby nasza planeta rozwijała się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z poszanowaniem i wykorzystaniem różnorodności

– Sektor finansowy jest potrzebny dla zrównoważonego rozwoju. Sektor ma przed sobą ogromną odpowiedzialność za budowę lepszego życia na ziemi. Zrównoważone finansowanie i inwestowanie ESG, realizujące cele środowiskowe, społeczne i etyczne, jest szansą dla sektora do odbudowy swojej roli i społecznego uznania.

– Sektor finansowy oferuje różnorodne, wartościowe miejsca pracy o dużym potencjale rozwojowym dla młodych ludzi. Sektor powinien aktywnie pokazywać nowe środowisko pracy i przełamywać stereotypy o sobie: praca w sektorze daje możliwość doświadczania i kreowania innowacyjnych rozwiązań, pracy w płaskich, agilowych strukturach, realizowania zadań zgodnych z wartościami (ESG), rozwoju kompetencji działania w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach, angażowania się w wolontariat, w tym edukację finansową dzieci i młodzieży.

– Pracując w sektorze finansowym lepiej rozumiemy świat”, to jeden z argumentów z debaty oksfordzkiej nad tezą „Młode pokolenie będzie chciało pracować w sektorze finansowym”. Wygrały głosy przeciw tezie. Mamy dużo do zrobienia w sektorze.

– Jest ważne, aby wykorzystać lepiej potencjał kobiet dla rozwoju sektora. Badania pokazują ogromny potencjał ekonomiczny, który uruchomimy tworząc bardziej zrównoważony skład zespołów zarządczych w firmach.

– Bank przyszłości będzie bankiem blisko klienta, z cyfrowym DNA, dostępnym 24/7/364. To, co można zautomatyzować, zostanie zautomatyzowane. Jednak zawsze będzie ważna rola człowieka, wysoko wykwalifikowanego pracownika – doradcy i edukatora Klienta.

– Złożoność świata stawia wyjątkowe wyzwania przed menedżerami, których rolą jest coraz bardziej wspieranie pracowników, budowanie zaufania i kultury współpracy w organizacji.

– Powinniśmy zaakceptować, że nie znamy przyszłości i ona będzie się zmieniać. To co wiemy, to to, że przyszłość będzie inna od przeszłości. Otwórzmy się na ten stan i uczmy się komunikować i pracować w nowym formacie.

– Wiedza jest jak jogurt. Ma swój termin ważności. Strategią na budowanie odporności jest uczenie się przez całe życie. Nowoczesna edukacja to nie zinstytucjonalizowana szkoła, nowoczesna edukacja to nowa społeczna czasoprzestrzeń uczenia się razem.

FINSKILLS 2021

Działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego koordynuje Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń.

Jej członkami są reprezentanci banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych.

Rada Sektora Finansowego jest jedną z 17. aktualnie funkcjonujących rad sektorowych, nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Źródło: aleBank.pl