Statystyczny obraz Polski i Polaków – podsumowanie IV Kongresu Statystyki Polskiej

Statystyczny obraz Polski i Polaków – podsumowanie IV Kongresu Statystyki Polskiej
Kongres Statystyki Polskiej 2024. Dominik Rozkrut. Źródło: KSP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Za nami trzydniowy IV Kongres Statystyki Polskiej (2-4.07.2024), który dla statystyków, przedstawicieli nauki i odbiorców danych stanowił forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań współczesnej statystyki. W tegorocznej edycji Kongresu ponad 350 uczestników miało okazję wysłuchać 114 wystąpień uznanych w kraju i za granicą prelegentów. Portal BANK.pl był patronem medialnym Kongresu.

– W obszarze rozwoju statystyki należy spodziewać się poszerzenia zakresu informacji, które prezentujemy, zwiększenia ich szczegółowości i szybkości ich udostępniania – podkreślił dr Dominik Rozkrut, prezes GUS, inaugurując Kongres.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, podkreślił, że model współpracy PTS oraz GUS ze środowiskiem akademickim i naukowym jest modelem wzorcowym.

Jednym z keynote speakerów była prof. Mariana Kotzeva, dyrektor generalna Eurostatu.

– Dla statystyka ważne jest, aby naprawdę zrozumieć, czym jest technologia – powiedziała w swoim wystąpieniu pt. „Sztuczna inteligencja – szum, konieczność czy porażka dla statystyki”.

Prof. Partha Lahiri z University of Maryland, drugi keynote speaker, wygłosił wykład „Integrating survey data with alternative databases for small area estimation”.

Czytaj także: Kongres Statystyki Polskiej 2024, 2-4 lipca, Warszawa

Najnowsze badania statystyczne GUS

Podczas wydarzenia przedstawiciele statystyki publicznej przedstawili najnowsze wyniki niektórych inicjatyw badawczych, w tym Paweł Murawski i Gabriela Nowakowska z Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowali wyniki badania eksperymentalnego „Pokolenie gniazdowników w Polsce”.

Natomiast dr Tomasz Klimanek i Sylwia Filas-Przybył z Urzędu Statystycznego przedstawili wnioski z badania czasu dojazdów do pracy.

Dr Joanna Sanetra-Szeliga z Urzędu Statystycznego w Krakowie zaprezentowała wyniki badania wpływu uczestnictwa w kulturze na dobrostan, z których wnika, że 67% osób czytających książki deklaruje, że czuje się szczęśliwa przez cały czas, wśród nieczytających takie poczucie zgłasza tylko 32% osób.

Agata Girul i Edyta Mazurek z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu zaprezentowały wyniki badań dot. dobrostanu osób starszych, które wskazują, że osoby starsze są najbardziej zadowolone z relacji osobistych, a najmniej z aspektów finansowych.

Z kolei Tomasz Piasecki z Urzędu Statystycznego w Łodzi, analizując zależność między zdrowiem a aktywnością na rynku pracy, podkreślił, że w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, stan zdrowia jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości pozostania na rynku pracy.

Czytaj także: GUS: większość tzw. gniazdowników pracuje, ale nadal mieszka z rodzicami

IV Kongres Statystyki Polskiej 2024
IV Kongres Statystyki Polskiej 2024. Źródło: KSP

Wyniki badań naukowych dot. nowoczesnej statystyki

Swoje inicjatywy badawcze zaprezentowali również przedstawiciele świata nauki, m.in. przemiany w potencjale demograficznym Polski w latach 2002-2022 w ujęciu regionalnym przedstawiła dr Anna Majdzińska z Uniwersytetu Łódzkiego, a dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska z Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowała wyniki badania wykorzystania metrologii w przemyśle.

Szereg wystąpień dotyczyło stosowanych metod statystycznych, min. prezentacja Prof. dr hab. Marka Walesiaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykorzystanie metody hybrydowej łączącej skalowanie wielowymiarowe z porządkowaniem liniowym do oceny realizacji celu SDG 7 w roku 2022 w krajach Unii Europejskiej.

Z obserwacji prowadzonych przez prelegentów wynikają ciekawe wnioski:

• Prof. Eugeniusz Gatnar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, omawiając oczekiwania inflacyjne Polaków podkreślił, że są one adaptacyjne – zależą one od bieżącej inflacji i w większości przypadków trafnie wyprzedzają inflację – podsumował.

• Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynikają m. in. niższego kapitału emerytalnego kobiet, z dłuższego okresu wypłat świadczeń emerytalnych kobiet oraz procentowej waloryzacji emerytur – podsumowała swoje wystąpienie dr Agnieszka Pobłocka z Uniwersytetu Gdańskiego.

• Z obserwacji efektów Kompleksowego Programu Opieki po zawale mięśnia sercowego (którym objętych jest 25% pacjentów z zawałem), że rehabilitacja kardiologiczna w ciągu 60 dni od zawału zmniejszała ryzyko zgonu o 60% – poinformowała Beata Koń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kongres Statystyki Polskiej o edukacji statystycznej

Podczas Kongresu dyskutowano również nad zagadnieniami związanymi z edukacją statystyczną. Wyniki badań przeprowadzonych przez Iwonę Bąk, wskazują, że młodzi ludzie nie rozumieją podstawowych pojęć statystycznych.

– W programie nauczania brakuje zadań ze statystyki matematycznej, które wskazują na jej praktyczne wykorzystanie – stwierdziła autorka badań.

Z kolei dr Anna Gierusz-Matkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, omawiając postawy studentów kierunków ekonomicznych wobec przedmiotów ilościowych i innowacyjnych metod dydaktycznych, podkreśliła, że:

– Matematyka, statystyka i ekonometria są ocenione jako trudne, jednak zainteresowanie tymi przedmiotami jest wysokie.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest pod adresem: kongres2024.stat.gov.pl

Źródło: BANK.pl