Skala obniżki stóp procentowych oraz zaskoczenie jej wielkością wpłyną na wyniki banków

Skala obniżki stóp procentowych oraz zaskoczenie jej wielkością wpłyną na wyniki banków
Bank sign on glass wall of business center
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na wyniki odsetkowe banków wpłynie nie tylko sama obniżka stóp procentowych i jej skala, ale także fakt, że obniżka była trzy razy większa niż spodziewał się jej rynek – wynika z informacji, które uzyskaliśmy od przedstawicieli sektora bankowego.

Banki podchodzą obecnie z rezerwą do oceny wpływu obniżki stóp procentowych NBP o 75pb w wyniku decyzji podjętej ostatnio przez Radę Polityki Pieniężnej. Skala obniżki była ogromnym zaskoczeniem dla rynku, bo choć się jej spodziewano, to w większości dyskutowano zasadniczo o dwóch scenariuszach, obniżce o 25pb lub o zachowaniu dotychczasowego poziomu stóp. Nawet do końca roku nie spodziewano się łącznie takiej skali obniżek.

Jako pierwszy o wpływie decyzji RPP na wyniki finansowe poinformowała Grupa Santander, o czym pisaliśmy już kilka dni temu.

Negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Santander Bank Polska wyniesie od 375 mln zł do 525 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 15 mln zł do 20 mln zł.

Czytaj także: Wrześniowa obniżka stóp procentowych to nawet o 545 mln złotych niższy wynik odsetkowy Grupy Santander>>>

Po ukazaniu się tej informacji postanowiliśmy sprawdzić jak ostatnia obniżka stóp banku centralnego może wpłynąć na wyniki innych banków.

Kosztowne zaskoczenie

Jak mówi Lech Zasławski, dyrektor zarządzający Strategią i Controllingiem w Credit Agricole – „Banki w sposób znaczący odczują zmianę stóp procentowych. Nie dlatego, że ona nastąpiła, ale ze względu na skalę tej obniżki. Banki od zawsze opierają swój model biznesowy na zasadzie przewidywalności. Mogą odpowiednio dostosowywać koszt finansowania działalności (głównie depozytów) do oferty kredytowej (oprocentowanie kredytów).”

Przedstawiciel Credit Agricole Bank Polska wyjaśniał dalej: „W sytuacji, gdzie z dnia na dzień obniżają się stopy procentowe w tak znaczący sposób, automatycznie spada przychodowość aktywów, podczas gdy pasywa banku finansujące kredyty będą przez miesiące dostosowywać się do nowej sytuacji rynkowej. To oznacza przez wiele miesięcy, niższą marżę odsetkową niż banki przewidywały i na jej podstawie kształtowały politykę zarządzania stopami procentowymi i strategię biznesową.”

Alior Bank i Bank Pocztowy też spodziewają się gorszego wyniku

„Środowa obniżka stóp procentowych o 75bp, w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, może zmniejszyć przychody odsetkowe Alior Banku o ok. 130 – 170 mln zł. Wrażliwość wyniku odsetkowego na ewentualne kolejne obniżki stóp procentowych o 100pb będzie podobna, tj. będzie wynosiła ok. 175 – 225 mln zł w skali następnych 12 miesięcy jak poinformowała nas Anna Lorenc-Dydlińska ekspert ds. PR w Dziale Komunikacji Korporacyjnej Alior Banku.

Dariusz Winek, dyrektor zarządzający Pionem Finansów i Strategii Banku Pocztowego powiedział nam: „Dokonana we wrześniu przez RPP obniżka stóp procentowych o 75pb, co warto podkreślić była większa o 50pb niż się spodziewaliśmy. Zmniejszy ona wynik odsetkowy w stosunku do wcześniej prognozowanego o niespełna 5 mln zł, czyli ok. 1% w stosunku do tego co jest prognozowane w całym 2023 r. Obecnie nie można wykluczyć dalszych obniżek stóp procentowych, dlatego efekt ten może się pogłębić. Ewentualne kolejne 50pb. obniżki w październiku może skutkować dalszych ubytkiem wyniku odsetkowego w zbliżonej skali. Z perspektywy całkowitego wpływu na wynik na działalności bankowej jest on jednak mitygowany wyceną innych instrumentów finansowych, w tym IRS, i będzie on jednak mniejszy” – powiedział nam Dariusz Winek, dyrektor zarządzający Pionem Finansów i Strategii Banku Pocztowego i dodał:

„Dodatkowo obniżka stóp procentowych NBP, jeżeli nie tylko doprowadzi do zwiększenia nachylenia krzywej dochodowości przez obniżenie krótkiego końca, ale także do jej ogólnego przesunięcia w dół, to oddziałuje pozytywnie na aktualizację wycen portfela papierów skarbowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, co podwyższa wskaźniki kapitałowe banku, a zatem substytuuje w pewnym sensie akumulację kapitału realizowaną przez wyższe zyski.”

Źródło: BANK.pl