Silniejsze i bardziej odpowiedzialne banki w Europie – dzięki nowym inicjatywom Komisji Europejskiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.150xBanki znalazły się w centrum kryzysu finansowego, z jakim gospodarka światowa boryka się od 2008 r. Wyciągnięto przy tej okazji właściwe wnioski, tak by nie dopuścić do powtórzenia się błędów z przeszłości.

W związku z tym, w dniu 20 lipca, Komisja Europejska przedstawiła odpowiednie inicjatywy legislacyjne, które mają zmienić sposób funkcjonowania 8 tys. banków działających w Europie. Nadrzędnym celem przedłożonych wniosków jest zwiększenie odporności unijnego sektora bankowego, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania banków w finansowanie działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Propozycje Komisji służą osiągnięciu trzech konkretnych celów.

Pełny Komunikat prasowy Komisji Europejskiej tutaj

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej