Santander Bank Polska wypłaci 2,38 mld zł zaliczkowej dywidendy

Santander Bank Polska wypłaci 2,38 mld zł zaliczkowej dywidendy
Fot. stock.adobe.com/BGStock72
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Santander Bank Polska podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2 375,9 mln zł, podał bank. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi 23,25 zł.

„Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona z części kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy, Uchwałą nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia banku z dnia 22 marca 2021 r. (kapitał dywidendowy).

Uchwałą nr 6 z dnia 19 kwietnia 2023 r. zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na kapitał dywidendowy kwotę 2 376 685 525,5 zł pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Akcje Santander Bank Polska mocno w górę po uzyskaniu zgodny KNF na wypłatę dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 29 grudnia 2023 r.

16 listopada 2023 r. zarząd Banku uzyskał zgodę rady nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, podkreślono.

W podziale zaliczki na poczet dywidendy uczestniczy 102 189 314 akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O.

„Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi 23,25 zł. Dniem ustalenia uprawnionych do udziału w zaliczce na poczet dywidendy jest 22 grudnia 2023 r.

Dniem wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jest 29 grudnia 2023 r.” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Santander Bank trzynastym bankiem oferującym Bezpieczny Kredyt 2 procent

Zgoda KNF na wypłatę dywidendy

W końcu października Santander BP podał, że otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wypłatę 2,38 mld zł dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) z zysku za 2022 rok.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW.

Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Aktywa razem Banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: Artur Głembocki w zarządzie Santander Bank Polska

Źródło: ISBnews