Artur Głembocki w zarządzie Santander Bank Polska

Artur Głembocki w zarządzie Santander Bank Polska
Artur Głembocki. Źródło: LinkedIn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Santander Bank Polska powołała Artura Głembockiego w skład zarządu, podał Bank.

„Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Artura Głembockiego na Członka Zarządu Banku.

Objęcie funkcji Członka Zarządu przez Artura Głembockiego nastąpiło w dniu 14 listopada 2023 r.” -czytamy w informacji PAP MediaRoom.

Artur Głembocki nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artur Głembocki spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Czytaj także: María Elena Lanciego Pérez rezygnuje z funkcji członka zarządu Santander Bank Polska

Artur Głembocki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył również liczne kursy w zakresie przywództwa, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej,

Z Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.) związany jest od początku swojej kariery, czyli od 2008 roku. Zdobywał bogate doświadczenie, przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble rozwoju w Pionie Zarządzania Ryzykiem: od młodszego specjalisty, poprzez eksperta risk intelligence i zarządzania portfelem kredytowym, a następnie dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Korporacyjnego.

Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Zarządzania Ryzykiem, a od 2022 roku równolegle był także zastępcą Głównego Oficera Ryzyka – wiceprezesa zarządu.

Jest skutecznym liderem budującym zaangażowane zespoły oraz posiadającym szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości, zarządzania ryzykiem, transformacji, a także prowadzenia strategicznych projektów w sektorze finansowym.

W listopadzie 2023 roku Artur Głembocki został powołany na funkcję członka zarządu kierującego Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w Santander Bank Polska S.A.

Artur Głembocki nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj także: Akcje Santander Bank Polska mocno w górę po uzyskaniu zgodny KNF na wypłatę dywidendy

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: Santander Bank trzynastym bankiem oferującym Bezpieczny Kredyt 2 procent

Źródło: ISBnews, PAP MediaRoom