Już 12 grudnia Safebank 2023: ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów

Już 12 grudnia Safebank 2023: ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów
Źródło: Bank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzorem lat ubiegłych - aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego będą tematem (12 grudnia 2023 roku) tegorocznej edycji konferencji Safebank 2023, w Warszawie, w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18. Organizatorami konferencji są: Związek Banków Polskich i Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Bezpieczeństwo systemu finansowego stanowi kwestię priorytetową dla całego sektora bankowego. To jeden z tych obszarów, w którym sektor bankowy nie konkuruje, ale łączy swe siły w celu zbudowania architektury odpornej i stabilnej.

Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obecnych realiach, kiedy to można spodziewać się nie tylko ataków ze strony zorganizowanych grup przestępczych, ale również prób destabilizacji systemu jako elementu wojny cybernetycznej.

Banki, regulatorzy i zwykli konsumenci zgodni są co do jednego: zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych powinno być uwzględniane na każdym etapie budowy, funkcjonowania oraz rozwoju usług i produktów.

Niestety, świadomość społeczna nierzadko nie nadąża za rozwojem zagrożeń w cyberświecie. Niespełna co trzeci Polak odczuwa współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowych usług elektronicznych, tymczasem prawie ¾ naszych rodaków scedowałoby całą odpowiedzialność za skutki ewentualnych fraudów na banki, twierdząc, iż są najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa.

Safebank 2023

Zapraszamy do rejestracji

12 grudnia 2023 roku, Safebank 2023, Warszawa, Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18.  

Warunki uczestnictwa

Program konferencji Safebank 2023

Sesja I – Problemy banków w zakresie ochrony tożsamości klientów:

    Problemy związane z identyfikacją i uwierzytelnieniem klienta;

    Procesy KYC, w tym z wykorzystaniem aplikacji mObywatel;

    Rażące niedbalstwo – przykłady, gdy klient samoujawnia informacje o swojej tożsamości i danych uwierzytelniających;

    Przykłady spraw, gdzie mamy do czynienia z ujawnieniem informacji dot. tożsamości.

Sesja II – Rozwiązania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony tożsamości:

    Rozwiązania chmurowe wpływające na bezpieczeństwo tożsamości;

    Analiza behawioralna i jej znaczenie dla ochrony tożsamości.

Sesja III – Czy możemy właściwie oddziaływać w zakresie prawidłowej ochrony klientów:

    Zastrzeganie PESEL – skuteczna ochrona tożsamości i relacji biznesowych?;

    Metody zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej

    – współpraca międzysektorowa;

    Działania ex-post sektora bankowego i organów ścigania i ich wpływ na prewencję w obszarze bezpieczeństwa tożsamości;

    Czy prawo wystarczająco wspiera banki w zakresie ochrony ich tożsamości (tajemnice prawnie chronione, zmiany legislacyjne, stworzenie modelu współpracy bankowo-policyjnej);

    Działania FinCERT.pl – BCC ZBP;

    Rola Sektorowego Centrum Usług AML.

Informacje nt. Safebank 2023

Źródło: BANK.pl