Na rynku mieszkaniowym w Siedlcach ceny najwyższe od 6 lat

Na rynku mieszkaniowym w Siedlcach ceny najwyższe od 6 lat
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie na siedleckim rynku nieruchomości można zaobserwować najwyższe ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich sześciu lat, wynika z analizy Centrum AMRON.

Centrum #AMRON: rynek siedlecki notuje najwyższe ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich 6 lat. #Siedlce #nieruchomości #ceny #mieszkania

Siedlce to miasto na prawach powiatu, położone we wschodniej części województwa mazowieckiego. Miasto zajmuje czwarte miejsce w województwie mazowieckim pod względem liczby mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku Siedlce liczyły 77 020 osoby.

Liczba ludności w mieście nieznacznie zwiększa się, co może wpływać na wzrost zapotrzebowania na nieruchomości mieszkaniowe. Liczba mieszkań oddawanych do użytkowania w Siedlcach w latach 2012, 2013, 2015 była rekordowo wysoka. Nieznaczny spadek notowany był w roku 2014, natomiast w roku 2016 odnotowano najniższą liczbę mieszkań w badanym okresie.

Wykres 1. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2012 – 2017

Wykres: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2012 - 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba pozwoleń na budowę na zbliżonym poziomie od kilku lat

Liczba pozwoleń na budowę nowych budynków wielorodzinnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat. Rynek pierwotny w Siedlcach jest umiarkowanie rozwinięty. W ciągu roku powstają pojedyncze inwestycje mieszkaniowe.

Tabela 1. Liczba pozwoleń na budowę w latach 2012 – 2017

Tabela: Liczba pozwoleń na budowę w latach 2012 - 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Nieznaczny wzrost cen

Zmiany cen, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym w Siedlcach są na zbliżonym poziomie. Na poniższym wykresie przedstawione zostały zmiany na rynku w ujęciu kwartalnym na przestrzeni sześciu ostatnich lat. Rynek mieszkaniowy w analizowanym okresie charakteryzował się stabilnością, średnie ceny ulegały nieznacznym zmianom, jednak były to wahania o znaczeniu fluktuacyjnym. Pod koniec badanego okresu nastąpił nieznaczny wzrost cen. Ceny na rynku pierwotnym są średnio o 400 zł wyższe w porównaniu do rynku wtórnego. Obecnie rynek siedlecki notuje najwyższe ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

Wykres 2. Średnie ceny mieszkań w Siedlcach na rynku pierwotnym i wtórnym w latach 2012 – 2017

Wykres: Średnie ceny mieszkań w Siedlcach na rynku pierwotnym i wtórnym w latach 2012 - 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AMRON

 

Najlepiej sprzedają się mieszkania 2- i 3-pokojowe

Analizując powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych będących przedmiotem obrotu na rynku siedleckim w latach 2012 – 2017, można zaobserwować, że na przestrzeni tego okresu preferencje kupujących pozostawały na stabilnym poziomie. Najwięcej transakcji notowano w przedziale od 50 do 75 m kw. powierzchni użytkowej – stanowiły one średnio 48,02% mieszkań będących przedmiotem obrotu na badanym rynku. Drugie miejsce pod względem popularności powierzchni zajęły lokale w przedziale 35 – 50 m kw., co stanowiło średnio 38,43% odnotowanych transakcji.

Rynek siedlecki nie różni się w tym zakresie od pozostałych regionów kraju, gdzie najczęściej przedmiotem transakcji są lokale 2- i 3-pokojowe. Mieszkania małe, czyli poniżej 35 m kw., oraz duże, powyżej 75 m kw., stanowiły mniejszy odsetek transakcji notowanych na rynku. Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3. Udział mieszkań o różnej powierzchni w całkowitej liczbie sprzedanych mieszkań w latach 2012 – 2017

Wykres: Udział mieszkań o różnej powierzchni w całkowitej liczbie sprzedanych mieszkań w latach 2012 - 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych AMRON