Zmiany w Programie MDM – dodatkowa szansa na pozyskanie środków na dopłaty

Zmiany w Programie MDM – dodatkowa szansa na pozyskanie środków na dopłaty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Program "Mieszkanie dla Młodych" od początku swojego działania cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jego funkcjonowanie wpływa korzystnie nie tylko na głównych beneficjentów, czyli młodych ludzi, ale również banki udzielające kredytów hipotecznych oraz deweloperów, którzy biją kolejne rekordy sprzedaży mieszkań. Pierwszy kwartał 2017 roku był rekordowy jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków. Środki niestety bardzo szybko się wyczerpały i nie każdy mógł z nich skorzystać. Rząd wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu Programem zmienia przepisy, które umożliwią skorzystanie ze środków większej liczbie wnioskujących.

13 czerwca 2017 roku został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowelizacja ma na celu umożliwienie wykorzystania wszystkich środków określonych w ustawie na wypłaty wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania przez  potencjalnych beneficjentów Programu. Obecnie obowiązujący mechanizm, który wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przy osiągnięciu 95% limitu środków przeznaczonych na ten cel, nie pozwalał na wykorzystanie tych środków w całości. Ustawa przed nowelizacją określała, że w przypadku złożenia wniosków, które pokrywały 95% limitu środków przeznaczonych na dany rok, Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymywał dalsze przyjmowanie wniosków. Inne instytucje kredytujące wstrzymywały przyjmowanie wniosków w dniu następującym po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. Dotychczas pozostałe 5% środków miało pokrywać wypłaty wynikające z wniosków  złożonych w dniu ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków prze BGK oraz miały objąć dodatkowe dofinansowania w formie spłaty części kredytu dla rodzin wielodzietnych. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że pozostawianie tych środków jest bezzasadne. Zmiany w ustawie pozwolą na wykorzystanie środków w 100% zarówno w roku 2017, jak i roku 2018. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szacuje, że jeszcze w tym roku z Programu będzie mogło skorzystać dodatkowo około 4 tys. rodzin. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia br., co pozwoli najpóźniej do 16 sierpnia 2017 roku ogłosić informację o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w tym roku.

Zgodnie z powyższymi danymi, jeszcze w tym roku na rynek trafi około 69 mln złotych na dopłaty. Niestety nie jest to duża kwota, dlatego przewiduje się, że środki te mogą rozejść się w ciągu jednego dnia. Tak szybkie wyczerpanie puli możliwe będzie dzięki temu, że wielu wnioskujących przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty wraz z umową na zakup nieruchomości dużo wcześniej. Tak przygotowani beneficjenci czekają tylko na uruchomienie kolejnej transzy dopłat. Oprócz środków uwolnionych w 2017 roku w ramach znowelizowanej ustawy, w styczniu banki wznowią przyjmowanie wniosków o kredyty z dopłatami na nieruchomości, które zostaną oddane do użytkowania w 2018 roku. Do wykorzystania będzie prawie 400 mln złotych.

Mariusz Gnys
Specjalista ds. Weryfikacji Wycen
Centrum AMRON