Rozpoczyna się European Money Week 2021

Rozpoczyna się European Money Week 2021
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tydzień działań na rzecz zwiększania świadomości finansowej i podkreślania znaczenia edukacji finansowej przypada w tym roku na 22-26 marca. Od sześciu lat Europejska Federacja Bankowa (EBF) i jej członkowie, ponad 30 krajowych zrzeszeń bankowych, przygotowują różnego rodzaju aktywności pod wspólną nazwą European Money Week, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu w Związku Banków Polskich.

Ta doroczna inicjatywa przybiera tym razem nawet bardziej globalny i instytucjonalny charakter, bo pod swoje skrzydła przygarnęła ją Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) angażując także podmioty administracji publicznej.

Środowisko bankowe w Polsce od lat pozostaje aktywne w kwestii edukowania społeczeństwa.

W jego imieniu wyspecjalizowane instytucje, jak Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, czy różnego rodzaju fundacje, prowadzą codzienne intensywne działania docierając do różnego rodzaju grup z konkretnymi projektami i kampaniami, bo edukacja finansowa jest aktywnością ciągłą, którą muszą świadczyć profesjonalne podmioty.

Wim Mijs – dyrektor generalny EBF gościem Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Z racji pandemii tegoroczne działania mają charakter zdalny. Kluczowym wydarzeniem w Polsce będzie 5. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, organizowany w najbliższy czwartek przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

Kilkuset przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w edukację finansową, przedsiębiorczość i cyberbezpieczeństwo, zbierze się w ramach sesji plenarnej i kilku paralelnych wyspecjalizowanych paneli.

Jedynym gościem międzynarodowym Kongresu będzie Wim Mijs – dyrektor generalny EBF, który przez lata z sukcesem brał udział w budowaniu holenderskiego modelu „Week van het geld” i „Bank voor de Klas”.

W kwietniu finał European Money Quiz

Sama Europejska Federacja Bankowa proponuje w 2021 r. trzy seminaria, które łączy wspólne hasło #CountingEveryoneIn. Ich tematami będą bezpieczeństwo finansowe starzejącego się społeczeństwa, równouprawnienie w dostępie do edukacji finansowej i wzmacnianie kobiet w środowisku finansowym oraz wyzwania i poprawa umiejętności finansowych wśród młodzieży.

Kulminacją wspólnych działań środowiska bankowego będzie kwietniowy finał European Money Quiz, w którym będą walczyć uczniowie w wieku 13-15 lat.

Krajowi mistrzowie wyłaniani są w Europie głównie w okresie European Money Quiz. Polscy uczniowie z Głogowa sięgnęli już po mistrzostwo Europy w inauguracyjnej edycji w 2018 roku.

Podczas tego tygodnia będziemy przybliżać różnego rodzaju zagadnienia związane z edukacją finansową po to, aby wszyscy mieli jeszcze większą świadomość jej społecznej wagi.

Źródło: aleBank.pl