Roszady w Banku BPH

Roszady w Banku BPH
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Paweł Bandurski - dotychczasowy wiceprezes zarządu Banku BPH, został powołany przez Radę Nadzorczą Banku na stanowisko prezesa zarządu. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego prezesa – Grzegorza Jurczyka, który złożył rezygnację.

Jednocześnie na stanowisko wiceprezesa, odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem powołana została Małgorzata Romaniuk, która dotychczas odpowiadała w zarządzie banku za Pion Operacji i Technologii.

Do zarządu BPH dołączy też Marcin Berger, który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa BPH TFI. Będzie on odpowiedzialny za Pion Operacji i Technologii.

Po zmianach w skład zarządu Banku BPH będą wchodzić: Paweł Bandurski – prezes zarządu, Małgorzata Romaniuk, Monika Godzińska oraz Marcin Berger  – wiceprezesi zarządu.

Paweł Bandurski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych.

Rozpoczął karierę w Banku BPH w 2009 roku, kiedy dołączył do Pionu Zarządzania Ryzykiem. Przez ostatnie dwa lata był odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka klientów indywidualnych i SME, przed objęciem tej funkcji w latach 2011 – 2013 był Dyrektorem Zarządzającym odpowiedzialnym za nadzór ryzyka operacyjnego, a w okresie od 2009 roku do 2011 roku pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego odpowiadając za prace obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć. Był ponadto bezpośrednio zaangażowany w prace Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Rozwoju Produktów i Oprogramowania oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem Banku. Przed dołączeniem do zespołu Banku BPH Paweł Bandurski pracował w Departamencie Ryzyka GE Banku Mieszkaniowego S.A., następnie kierował komórkami organizacyjnymi w Pionie Ryzyka oraz Pionie Operacji GE Money Banku S.A. (podmiot połączony z Bankiem BPH z dniem 31 grudnia 2009 roku), pełnił także funkcję Dyrektora Regionalnego w GE International odpowiedzialnego za zarządzanie i doradztwo w zakresie ryzyka nadużyć na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

PZ