Rekordowe wyniki sprzedażowe BPS Leasing i Faktoring

Rekordowe wyniki sprzedażowe BPS Leasing i Faktoring
Źródło: BPS Leasing i Faktoring
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spółka BPS Leasing i Faktoring, mimo trudnej sytuacji rynkowej, umacnia swoją pozycję w obszarze usług leasingowych i faktoringowych odnotowując w 2022 roku kolejne rekordy obrotów! - czytamy w komunikacie prasowym.

– W trudnych czasach, wobec zawirowań rynkowych m.in. związanych z dostępnością przedmiotów leasingu oraz kłopotów w pozyskiwaniu przez podmioty gospodarcze finansowania bieżącej działalności, wspieramy nieustannie przedsiębiorców w przezwyciężaniu tych kłopotów.

Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring

Wyniki naszej Spółki pokazują, że robimy to skutecznie, i że leasing oraz faktoring są ważnymi instrumentami finansowymi, pozwalającymi klientom skutecznie zapewnić sobie dostęp do nowoczesnych aktywów oraz poprawić płynność finansową – mówi Tomasz Szurmak, prezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Spółka BPS Leasing i Faktoring odnotowała w 2022 roku w obu liniach biznesowych wzrosty sprzedaży.

Zrealizowane zostały wszystkie założenia planów sprzedaży oraz znacząco wzrosła wartość aktywów trwałych oddanych w leasing, których dynamika r/r wyniosła ponad 127%, jak również wzrosła wysokość obrotów faktoringowych, których dynamika r/r wyniosła ponad 104%.

Czytaj także: Faktoring dynamicznym i ważnym instrumentem rozwoju polskich firm

Coraz więcej mikro- i małych firm korzysta z oferty BPS LiF

– Jesteśmy przekonani, że wraz z siecią banków spółdzielczych w ramach Zrzeszenia BPS, które coraz chętniej dołączają do grona współpracujących z nami partnerów, możemy w sposób jeszcze bardziej dynamiczny zwiększać skalę naszych obrotów i usług.

Do grona naszych klientów dołącza coraz więcej mikro- i małych firm, które stanowią również podstawową bazę klientów bankowości spółdzielczej.

Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Także te firmy chcą lepiej i efektywniej zarządzać poprzez faktoring swoimi finansami, poprawiać swoją płynność finansową oraz modernizować i wymieniać park maszyn, pojazdów i urządzeń w drodze leasingu – mówi Adam Surowski, wiceprezes Zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Czytaj także: Rekord obrotów faktoringowych BPS Leasing i Faktoring w 2022 roku

Nowe, korzystne oferty dla klientów BPS LiF

Przy tej okazji warto nadmienić, że w 2022 roku Spółka BPS Leasing i Faktoring wdrożyła szereg rozwiązań prosprzedażowych i proklienckich, jak chociażby:

  • Zindywidualizowana oferta leasingu maszyn i urządzeń w segmencie AGRO;
  • Leasing instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW umieszczanych na gruncie oraz o mocy instalacji o mocy większej niż 50 kW pod warunkiem przeznaczenia wytworzonej energii na potrzeby własne klienta;
  • Wprowadzenie tzw. faktoringu abonamentowego do wysokości limitu 1 mln zł;
  • Uproszczenie wymaganej dokumentacji w procesie ubiegania się o limit faktoringowy.

Zorganizowano również szereg konkursów oraz szkoleń, skierowanych do pracowników banków spółdzielczych, współpracujących z BPS Leasing, których celem jest propagowanie, wspieranie i promowanie sprzedaży leasingu i faktoringu w Zrzeszeniu BPS.

Zarząd i Pion Sprzedaży Spółki pragną serdecznie podziękować wszystkim swoim klientom za podjęcie współpracy w zakresie leasingu oraz faktoringu, zaś do współpracujących z BPS LiF aktywnie banków spółdzielczych oraz pozostałych partnerów – skierować słowa podziękowania za zaufanie i za wykazaną troskę o jak najpełniejszą obsługę wspólnych klientów.

BPS Leasing i Faktoring zachęca też do skorzystania z szerokiej palety swoich usług i zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontaktu z regionalnymi przedstawicielami Spółki za pośrednictwem strony: www.BPSLeasing.pl/kontakt.

Źródło: BPS Leasing i Faktoring