Raport EIBIS 2023: europejskie firmy powracają do poziomu inwestycji sprzed pandemii

Raport EIBIS 2023: europejskie firmy powracają do poziomu inwestycji sprzed pandemii
Fot. stock.adobe.com / nmann77
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według nowego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczącego poziomu inwestycji w 2023 roku (EIBIS 2023) opublikowanego dzisiaj (12.10.2023) na corocznych spotkaniach Banku Światowego i MFW, europejskie firmy stoją przed wyzwaniami w związku z pilnymi potrzebami inwestycyjnymi i coraz bardziej rygorystycznymi warunkami finansowymi w całym regionie, czytamy w komunikacie prasowym EIB.

Przedsiębiorstwa przyspieszyły inwestycje w efektywność energetyczną – w mijającym roku 51% firm w UE zainwestowało w tę dziedzinę, reagując w ten sposób na wzrost cen energii.

Firmy potwierdziły kluczową rolę, jaką odgrywa wsparcie finansów publicznych i wsparcie państwa w utrzymaniu poziomu inwestycji.

Jednocześnie 64% firm odniosło straty w wyniku zmian klimatycznych (o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej).

Jednak tylko około połowa tych firm podejmuje działania na rzecz uodpornienia działalności na zmiany klimatyczne, a tylko 13% jest ubezpieczonych na wypadek szkód spowodowanych zmianą klimatu.

Czytaj także: EBI: czy polskie firmy inwestują wystarczająco dużo?

1/3 europejskich firm chce inwestować w zieloną transformację

29% europejskich przedsiębiorstw nadal postrzega transformację klimatyczną jako szansę. Średnio europejskie przedsiębiorstwa zwiększają również swoje inwestycje w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, inwestując więcej niż ich odpowiednicy w Stanach Zjednoczonych.

Pomimo niestabilnych warunków 13 000 przedsiębiorstw, z którymi Bank przeprowadził wywiady w połowie 2023 roku pokazuje, że inwestycje przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej utrzymują się jak dotąd na stałym poziomie.

Odsetek firm z UE, które zainwestowały w tym roku, powrócił do poziomu sprzed pandemii. Na ten pozytywny wynik złożyło się uznanie przez firmy pilnej potrzeby transformacji strukturalnej oraz zgromadzone w ostatnich latach środki finansowe.

Zdecydowana większość firm z zyskami

Około 80% firm w UE odnotowało zyski w ostatnim roku finansowym, tym samym udział rentownych firm powrócił do poziomu sprzed pandemii.

Co więcej, wsparcie publiczne i dotacje rządowe przyczyniły się do inwestycji, a transfery kapitałowe z sektora publicznego do prywatnego trzeci rok z rzędu wynoszą średnio blisko 2% produktu krajowego brutto (PKB).

Jednakże w miarę ograniczania pomocy finansowej skutki zaostrzających się warunków finansowych stają się coraz bardziej widoczne.

Wzrosła digitalizacja firm

Jednym z kluczowych wniosków badania jest znaczny postęp, jaki europejskie firmy poczyniły w zakresie cyfryzacji, zmniejszając dystans do Stanów Zjednoczonych.

Około 70% firm w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych, co sprzyja postpandemicznemu ożywieniu gospodarczemu.

Obawy europejskich przedsiębiorców

Dodatkowo EIBIS 2023 podkreśla negatywne postrzeganie otoczenia politycznego i gospodarczego przez firmy, przy czym więcej firm w UE spodziewa się pogorszenia sytuacji w nadchodzącym roku.

Firmy sygnalizują również negatywne perspektywy w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego w obliczu zaostrzających się warunków finansowania i stopniowego ograniczania wsparcia publicznego.

Tymczasem 81% przedsiębiorstw postrzega trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Istnieje ścisły związek pomiędzy inwestycjami firm w kapitał ludzki a ich wynikami biznesowymi w przyszłości.

Czytaj także: EBI podpisuje umowę z TYLKO, finansowanie wzmocni B+R firmy

Większość firm dostrzega negatywny wpływ zmian klimatycznych na ich działalność

Wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Felix powiedział: „EIBIS 2023 podkreśla odporność europejskich firm na zmieniające się wyzwania. Zachęcające jest obserwowanie ich ciągłego zaangażowania w inwestycje w obliczu zaostrzających się warunków finansowych.

Uderzające w tym Raporcie jest również to, że większość przedsiębiorstw dostrzega negatywny wpływ zmian klimatycznych na ich działalność. Decydenci i zainteresowane strony muszą koniecznie rozpoznać pilną potrzebę ukierunkowanych środków wsparcia w celu utrzymania i stymulowania inwestycji, a także pomocy w budowaniu odporności na zmianę klimatu.”

Główne bariery rozwoju: wysokie ceny energii i niedobór wykwalifikowanej kadry

Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Powrót do poziomu inwestycji sprzed pandemii to dobry prognostyk dla gospodarki i rynku pracy w Unii Europejskiej.

Jednak należy zauważyć, że kontynuacja wzrostu inwestycji będzie zależeć od tego w jaki sposób firmy w UE poradzą sobie z głównymi barierami rozwoju: wysokimi cenami energii i niedoborem wykwalifikowanej kadry.

Tu istotną rolę będą pełnić banki rozwoju – EBI jest gotów udzielić niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców by wzmocnić ich konkurencyjność i zabezpieczyć dalszy rozwój.”

Konkurencyjność wymaga inwestycji

Główna ekonomistka EBI Debora Revoltella dodała: „Główne stojące wyzwanie wiąże się z konkurencyjnością firm w UE, a to wymaga ciągłych inwestycji.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji cyfrowych, zmniejszanie zużycia energii i zwiększanie wydajności, a także eliminowanie niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu i pozycji Europy na rynku światowym”.

Czytaj także: Pierwsza inwestycja EBI w morską energetykę wiatrową w Polsce

***

  • 64% firm w UE stoi w obliczu ryzyka wynikającego ze zmiany klimatu (7 punktów procentowych więcej niż w roku poprzednim).
  • Tylko 13% wykupiło ubezpieczenie, aby zrekompensować straty spowodowane zmianą klimatu.
  • Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w UE powróciła do poziomu sprzed pandemii.
  • 70% przedsiębiorstw w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych.
  • 51% firm w UE inwestuje w efektywność energetyczną – jest to skutek wzrostu cen energii.
  • 81% europejskich przedsiębiorstw sygnalizuje trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.

Raport EIBIS 2023 stanowi kompleksowe źródło informacji dla ekonomistów i liderów biznesu, dostarczając cennych informacji na temat krajobrazu inwestycyjnego i identyfikując kluczowe obszary wymagające uwagi, aby wspierać wzrost gospodarczy i odporność.

Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać dostęp do pełnego raportu, odwiedź stronę internetową tutaj.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank / EBI / EIB