Grupa EBI w 2023 roku wsparła rozwój gospodarczy Polski kwotą 5,1 mld euro finansowania

Grupa EBI w 2023 roku wsparła rozwój gospodarczy Polski kwotą 5,1 mld euro finansowania
Teresa Czerwińska Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2023 roku Polska otrzymała niemal 5,1 miliarda euro finansowania od Grupy EBI. Inwestycje wsparły rozwój regionalny, transformację energetyczną oraz rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie dla transformacji energetycznej w ramach programu RePowerEU wzrosło o 80% w porównaniu z 2022 rokiem. Finansowanie projektów przyjaznych dla klimatu osiągnęło 52% całości inwestycji Grupy EBI w Polsce, czytamy w informacji MF i EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) utrzymał silne zaangażowanie w finansowanie w Polsce, udzielając prawie 5,1 miliarda euro finansowania w 2023 roku, co w dużej mierze odpowiadało całkowitemu wsparciu w poprzednim roku (2022) w wysokości 5,45 miliarda euro.

Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wyniosło 4,67 miliarda euro oraz 632 miliony euro od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z czego 255 milionów euro przypadło na projekty pokrywające się.

EBI wspiera transformację energetyczną w Polsce

Finansowanie transformacji energetycznej w Polsce wzrosło o 80% w stosunku do 2022 roku i wyniosło 1,78 miliarda euro. Wsparcie dla rozwoju regionów i miast osiągnęło poziom 2,33 miliarda euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji otrzymały 633 miliony euro finansowania.

Poziom inwestycji Banku w projekty innowacyjne oraz we wsparcie kapitału ludzkiego wyniósł 360 milionów euro. Udział zielonego finansowania i zaangażowanie w projekty przyjazne klimatowi wzrosło do 52% z 49% w 2022 roku.

– EBI aktywnie przyczynia się do zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Polsce – powiedziała wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska.

– Do naszych priorytetów należy też finansowanie innowacji i promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym inwestycjom EBI wspiera miejsca pracy, stymuluje wzrost gospodarczy i umacnia pozycję Polski wśród gospodarek Unii Europejskiej – dodała.

Czytaj także: Pierwsza inwestycja EBI w morską energetykę wiatrową w Polsce

Prognozy współpracy Ministerstwa Finansów z EBI

– Obecne wyzwania, z którymi wszyscy się mierzymy – począwszy od transformacji energetycznej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, przez poprawę konkurencyjności europejskich gospodarek, aż po potrzebę radykalnego zwiększenia gotowości obronnej Europy – sprawiają, że kraje członkowskie UE muszą działać szybko i solidarnie.

Europejski Bank Inwestycyjny od wielu lat jest w centrum wielu tych działań i jestem pewny, że tak pozostanie.

minister finansów Andrzej Domański.

Szczególnie liczymy na współpracę z EBI w obszarze finansowania potrzeb w zakresie obrony i bezpieczeństwa.

Temat ten jest elementem rozmów na szczeblu liderów UE oraz posiedzeń Rady Ecofin – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Czytaj także: Były prezes EBC wzywa Unię Europejską do większych wydatków dla wzmocnienia UE

RePowerEU i InvestEU

Inwestycje w inicjatywy RePowerEU i InvestEU w znacznym stopniu przyczyniły się do wsparcia finansowego EBI w Polsce.

Z kwoty 1,78 miliarda euro na transformację energetyczną, 610 milionów euro, częściowo wsparte przez InvestEU, zainwestowano w rozwój jednej z największych farm wiatrowych na świecie (i pierwszej na Morzu Bałtyckim) budowanej przez Baltic Power.

Ponadto, PGE i Enea otrzymały odpowiednio 1,4 miliarda złotych i 1 miliard złotych na rozwój i modernizację sieci dystrybucji energii. Projekty te mają znaczenie strategiczne i są zgodne z planem RePowerEU mającym na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze energetycznym, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmocnienie niezależności energetycznej Unii Europejskiej.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce, EBI podpisał szereg umów, w tym 1,5 miliarda złotych dla sieci supermarketów Biedronka. Inwestycja ta uczyni sklepy bardziej przyjaznymi dla środowiska poprzez modernizację budynków i wdrożenie innych technicznych innowacji.

EBI udzielił również finansowania w wysokości 104 milionów euro dla producenta żywności Maspex na modernizację zakładów produkcyjnych.

Program ELENA

Aby wesprzeć udział podmiotów publicznych i prywatnych w transformacji energetycznej, EBI zainicjował europejski program pomocy lokalnej energetyce, czyli program ELENA (European Local ENergy Assistance), który zapewnia wsparcie techniczne dla inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną w budynkach i transporcie miejskim.

Wśród działań ELENA w 2023 roku znalazła się pomoc dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej w przygotowaniu około 100 budynków użyteczności publicznej do modernizacji zwiększających efektywność energetyczną oraz instalacji systemów odnawialnej energii na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W latach 2019-2023 całkowita inwestycja Grupy EBI w transformację polskiego sektora energetycznego wyniosła 4,75 miliarda euro.

W ramach programu InvestEU, w 2023 roku, EBI wsparł innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i podpisał umowy z polską firmą medyczną SDS Optic na rozwój przełomowej technologii wykrywania raka oraz z producentem mebli Tylko w celu wzmocnienia obszaru badań i rozwoju.

Przez ostatnie pięć lat inwestycje Grupy EBI w innowacje, cyfryzację i kapitał ludzki w Polsce wyniosły 4,3 miliarda euro.

Inwestycje EBI w zielony transport i komunikację

Polskie regiony i miasta stały się bardziej zielone i bardziej inkluzyjne dzięki wsparciu Grupy EBI.

W 2023 roku EBI wspierał zrównoważony rozwój polskich miast, udzielając finansowania w wysokości 2,33 miliarda euro. Finansowanie było skierowane na projekty zrównoważonego rozwoju infrastruktury w miastach takich jak Tychy, Dąbrowa Górnicza, Szczecin, Kraków, Wrocław i Gdańsk.

Jednym z przykładów było porozumienie finansowe w wysokości 33 milionów euro na modernizację taboru tramwajowego w Krakowie. Kolejne finansowanie w Krakowie, na kwotę 244 milionów złotych, EBI udzielił dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na budowę i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych na jego kampusie medycznym – Collegium Medicum.

W obszarze transportu drogowego w Polsce EBI w ubiegłym roku zintensyfikował współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie modernizacji polskich dróg będących częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

EBI przekazał 450 milionów euro na budowę drogi ekspresowej S6 łączącej Koszalin i Bożepole. Równolegle EBI przeznaczył dodatkowe 450 milionów euro na sfinansowanie budowy autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską.

Te inwestycje nie tylko pomagają w rozwoju infrastruktury, ale także wspierają nadrzędny cel EBI, jakim jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego i mobilności w Polsce.

Program EBI dla regionów – JASPERS

W innych działaniach promujących rozwój polskich regionów w zeszłym roku, program EBI – JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) wspierał inicjatywy w zakresie gospodarki wodnej, ograniczania skutków powodzi i redukcji emisji pochodzącej z transportu.

W latach 2019-2023 inwestycje Grupy EBI w zrównoważony rozwój regionalny wyniosły 11,91 miliarda euro.

Finansowanie dla MŚP – współpraca z bankami w Polsce

Grupa EBI wzmacnia rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jako kluczowego czynnika dla rozwoju gospodarczego.

Łączna kwota 633 milionów euro finansowania Grupy EBI wsparła ponad 47 700 polskich MŚP oraz pomogła utrzymać prawie 450 000 miejsc pracy.

Umowy z Pekao Leasing, Europejskim Funduszem Leasingowym i Credit Agricole ułatwiły finansowanie inwestycji zielonych, innowacji oraz przedsiębiorczości kobiet.

Ponadto inwestycje EFI na polskim rynku kapitałowym venture capital w celu wsparcia najbardziej innowacyjnych firm w Polsce wyniosły 153 miliony euro w 2023 roku.

W latach 2019-2023 wsparcie Grupy EBI dla MŚP i średnich przedsiębiorstw wyniosło 6,62 miliarda euro.

Czytaj także: 2 mld zł dla innowacyjnych podmiotów

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny / European Investment Bank / EBI / EIB, Ministerstwo Finansów