Raport BGK o cyfryzacji MŚP

Raport BGK o cyfryzacji MŚP
Fot. stock.adobe.com / ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Większość badanych firm spodziewa się pozytywnego wpływu procesu cyfryzacji na swoją działalność – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mimo to, co piąta firma nadal nie korzysta z żadnych narzędzi IT, o które pytano w badaniu. Wśród największych barier w transformacji cyfrowej MŚP wymieniają niedobór specjalistów IT na rynku i ograniczony dostęp do finansowania

Wyniki badania wskazują na duże dysproporcje w tempie wdrażania technologii cyfrowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

O ile średnie i małe firmy w dużej mierze wdrożyły już przynajmniej część rozwiązań cyfrowych, to mikroprzedsiębiorstwa w większości nadal znajdują się w początkowej fazie transformacji.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Technologie | Musimy zacząć myśleć cyfrowo

Stan transformacji cyfrowej w MŚP

Jeśli chodzi o wynik dla całego sektora MŚP w Polsce, niemal 3 na 5 firm (57%) to podmioty wciąż znajdujące się w początkowej fazie transformacji.

Co piąte przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych wymienionych w badaniu – są to prawie wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa.

wykres Cyfryzacja w sektorze MŚP - szanse i ograniczenia- raport z badania BGK
Źródło: BGK

– Cyfryzacja firm stwarza szerokie możliwości wzrostu gospodarczego w skali makro, ale także przekłada się na wyniki konkretnych przedsiębiorstw. Firmy doskonale to wiedzą – co drugi przedsiębiorca deklaruje, że jego firma będzie musiała wdrożyć nowe technologie cyfrowe, żeby utrzymać konkurencyjność. Badanie wykazało, że najwięcej do zrobienia mają mikroprzedsiębiorstwa – podkreśla Ksawery Stojak, ekspert BGK ds. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Stopień wdrożenia rozwiązań cyfrowych zależy także od branży, co pośrednio wiąże się ze strukturą poszczególnych sektorów i ich cyfrowymi potrzebami. Ponadprzeciętne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych widoczne jest w przypadku działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w hotelarstwie i gastronomii oraz w handlu.

Niski stopień wykorzystania technologii cyfrowych uwidacznia się w firmach zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz rynkiem nieruchomości.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie | Kongres Gospodarki Elektronicznej | W cyfrowym świecie nie zabraknie pracy dla ludzi

Cyfryzacja MŚP – bariery

Przedsiębiorcy z sektora MŚP spodziewają się raczej pozytywnych konsekwencji cyfryzacji. Widzą jednak pewne wyzwania w samym procesie transformacji.

Najczęściej wskazywaną przeszkodą w cyfryzacji polskich MŚP okazała się niedostateczna liczba pracowników IT na rynku (43% wskazań).

Podobnie istotnym problemem jest brak odpowiednich możliwości finansowania niezbędnych inwestycji (41%).

– Pomimo powszechnej wiedzy o pozytywnym wpływie transformacji cyfrowej, nadal co piąta firma nie wykorzystuje technologii do zwiększenia swojej efektywności. Ograniczony dostęp do finansowania to jedna z najczęściej wymienianych barier w procesie transformacji cyfrowej MŚP.

Co ciekawe, odpowiedzi przedsiębiorców wskazują, że problem ten dotyka w takim samym stopniu wszystkich badanych firm, bez względu na ich wielkość. Sugeruje to konieczność lepszego dostosowania wsparcia finansowego do potrzeb związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych w MŚP- komentuje Ksawery Stojak.

Czytaj także: KGE 2023: chcemy, by cyfryzacja bezpiecznie przyspieszała i żeby każdy mógł z niej korzystać

2 wykres Cyfryzacja w sektorze MŚP - szanse i ograniczenia- raport z badania BGK
Źródło: BGK

Pełna treść raportu: Raport „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia”

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK