Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej: kontynuacja współpracy w zakresie wspierania BS-ów

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej:  kontynuacja współpracy w zakresie wspierania BS-ów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 26 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

#BankiSpółdzielcze: Dyskusja obejmowała informacje dot. zapewnienia ciągłości działania, płatności, bankowości mobilnej, komunikacji oraz aspektów regulacyjnych #Koronawirus #BankowośćSpółdzielcza #SektorBankowy #CiągłośćDziałania #ZBP

Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej wobec zagrożeń koronawirusem i zapewnienia ciągłości działania na rzecz klientów banków spółdzielczych.

Członkowie Rady Konsultacyjnej wyrazili swoje uznanie dla Pracowników banków spółdzielczych, którzy w tym trudnym czasie, nie zważając na ryzyko związane z wykonywaniem codziennych obowiązków w siedzibach banków, z pełnym poświęceniem, oddaniem i profesjonalizmem pełnią swoją służbę bankową wobec mieszkańców lokalnych społeczności, których banki spółdzielcze są nieodłączną częścią.

Głównym tematem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej, wobec zagrożenia koronawirusem. Rada wymieniła się informacjami na temat aktualnych działań, jakie realizują banki spółdzielcze w społecznościach lokalnych na rzecz klientów, jak również działaniami podejmowanymi przez poszczególne instytucje rządowe i samorządowe oraz instytucje sektora, w tym izby gospodarcze, wobec wyzwań i trudności, jakie występują w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa w Polsce.

Dyskusja obejmowała informacje dotyczące zapewnienia ciągłości działania, płatności, bankowości mobilnej, komunikacji oraz aspektów regulacyjnych.

Przewodniczący Rady zapoznał uczestników telekonferencji z przebiegiem prac nad Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia omówiono przewidywany udział banków w realizacji programów służących utrzymaniu i rozwijaniu potencjału polskich przedsiębiorstw oraz wspieraniu klientów, którzy zostali lub zostaną bezpośrednio lub pośrednio dotknięci skutkami epidemii.

Członkowie Rady podkreślili konieczność kontynuowania wzajemnej współpracy w zakresie wspierania banków spółdzielczych w tym trudnym czasie oraz ograniczania skutków i eliminowania występujących zagrożeń w związku z utrzymującą się epidemią koronawirusa.

Rada Konsultacyjna uzgodniła również tryb dalszej pracy i zaaprobowała kolejne zdalne spotkanie poświęcone m.in. technologii w sektorze bankowości spółdzielczej, zaplanowane w kolejnym miesiącu.  

Członkami Rady Konsultacyjnej są przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz Zarządy KZBS i ZBP.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter>> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP