Prezes mBanku o pomocy dla kredytobiorców i oprocentowaniu lokat w bankach

Prezes mBanku o pomocy dla kredytobiorców i oprocentowaniu lokat w bankach
Cezary Stypułkowski Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poddane pod konsultacje społeczne rządowe propozycje pomocy dla kredytobiorców prezes mBanku Cezary Stypułkowski uważa za "toporne". W jego opinii powinny być zmodyfikowane tak, aby pomoc trafiała do osób naprawdę jej potrzebujących.

Podczas konferencji prasowej mBanku poświęconej prezentacji wyników finansowych Banku po I kwartale 2022 roku na pytania dziennikarzy odpowiadali przedstawiciele Zarządu.

Kredyty hipoteczne są regularnie spłacane

Na pytanie dotyczące wzrostu liczby klientów, którzy mają problemy ze spłatą kredytów hipotecznych stwierdzili, że klienci mBanku spłacają swoje zobowiązania i nie widać tu zagrożeń.

W tym kontekście wiceprezes mBanku Marek Lusztyn przypomniał, że w poprzednich latach kiedy pojawiła się większa liczba kredytów z problemami, portfel takich kredytów został sprzedany.

W kwestii pomocy dla kredytobiorców, którą zapowiada rząd prezes Cezary Stypułkowski przypomniał swoje przewidywania z roku ubiegłego dotyczące problemów, które pojawią się w związku inflacją i podwyżkami stóp procentowych. Ale jak przyznał nie spodziewał się interwencji legislacyjnej państwa.

W jego opinii w Polsce zaczyna dominować teraz „prawicowy populizm i lewicowy purytanizm”.

Jak stwierdził prowadzenie działalności w Polsce jest coraz trudniejsze, bowiem istotą bankowości jest dotrzymywanie umów.

Pomoc tak, ale nie dla wszystkich

Prezes mBanku przyznał, że rozumie potrzebę wspierania kredytobiorców, którzy mają problemy z obsługą swojego zadłużenia. Wątpi jednak w to, że wszyscy kredytobiorcy znajdują się w trudnym położeniu.

Jeśli pomoc przysługiwałaby każdemu to prowadziłoby to do hazardu moralnego. Jest przekonany, że Związek Banków Polskich będzie dążył do modyfikacji tych, jak się wyraził „topornych rozwiązań”.

Uważa, że sektor bankowy będzie oczekiwał takiej formy pomocy, która będzie uwzględniała sytuację konkretnych kredytobiorców, a pomoc nie będzie kierowana do wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych.

Oprocentowanie na rachunkach bankowych

Na pytanie dotyczące oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klientom bankom i ewentualnej konkurencji ze strony obligacji skarbowych, które zgodnie z zapowiedziami resortu finansów mają niwelować skutki inflacji dla obywateli stwierdził, że banki będą podnosiły oprocentowanie lokat, i że będą ze sobą w miarę swoich możliwości konkurowały.

Natomiast gdyby rząd chciał ingerować w wysokość oprocentowania środków powierzonych bankom – to byłby koniec bankowości w Polsce.

Czytaj także: KNF nie zamierza wpływać na wysokość oprocentowania depozytów w bankach

Źródło: aleBank.pl