Prezes Centrum AMRON o tym, co zyskują kredytobiorcy na zmianach w Rekomendacji S

Prezes Centrum AMRON o tym, co zyskują kredytobiorcy na zmianach w Rekomendacji S
Dr Jacek Furga. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po opublikowaniu informacji o wydaniu nowej Rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego zwróciliśmy się do dr. Jacka Furgi, prezesa Centrum AMRON, przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich o komentarz dotyczący znaczenia tej rekomendacji dla kredytobiorców.

Jak powiedział Jacek Furga – Rekomendacja wprowadza korzystne zapisy dla klientów z kredytem z gwarantowanym wkładem własnym. W Rekomendacji S jednoznacznie stwierdza się, że ten kredyt można uzyskać bez wkładu własnego, na 100 procent wartości nieruchomości. Nie ma więc w tym przypadku wymogu 20-procentowego wkładu własnego. Takie udogodnienia wynikały do tej pory z innych przepisów, ale nie z rekomendacji KNF.

Jeśli chodzi o tzw. bezpieczny kredyt na 2%, gdzie oprocentowanie kredytu będzie stałe na 10 lat, to bufor przy ocenie zdolności kredytowej klienta, doliczany zgodnie z zaleceniami KNF, będzie mógł być mniejszy niż 2,5 pkt procentowego. Taki bufor dotyczy kredytów z okresowo stałą stopą oferowanych dzisiaj przez banki.

Jak mówi szef Centrum AMRON – podany przez KNF wzór matematyczny do wyliczeń bufora pokazuje, że jeśli np. bezpieczny kredyt 2% będzie zaciągany na 25 lat, to bufor ten będzie poniżej 2 punktów procentowych, zapewne około wartości 1,8%.

Inaczej mówiąc kredytobiorca będzie mógł sięgnąć po większy kredyt, albo będzie w ogóle mógł ubiegać się o kredyt, który poprzednio nie był dla niego dostępny.

Czytaj także: KNF przyjęła nowelizację Rekomendacji S uwzględniającą rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2 % nie w każdym banku od lipca 2023

Jeżeli chodzi o kwestię wkładu własnego przy bezpiecznym kredycie 2 procent, to nie ma zapisu o zwolnieniu z tego wymogu. Jest wymagany wkład własny, jak przy zwykłym kredycie hipotecznym, czyli 20% , a jeżeli klient będzie miał dodatkowe zabezpieczenia to 10 %.

Szef Centrum AMRON mówi, że nowe przepisy o rządowym wsparciu kredytobiorców hipotecznych wymagają szczegółowego monitorowania i raportowania o tym, co się dzieje z pieniędzmi z budżetu państwa przeznaczonymi na gwarancje wkładu własnego czy na dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych.

Banki potrzebują wielu miesięcy, aby dokonać koniecznych zmian w swoich systemach informatycznych, aby zmienić regulacje wewnętrze, przeprowadzić szkolenia pracowników, zmienić formularze.

Komisja Nadzoru Finansowego, zdając sobie sprawę z pracochłonności i czasochłonności wprowadzenia takich zmian w procedurach oraz systemach informatycznych przez banki, dała bankom rok – do 1 lipca 2024 roku – na dostosowanie się do wymogów nowej Rekomendacji S.

Tymczasem rządowy program ma być uruchomiony rok wcześniej czyli 1 lipca 2023 roku. To oznacza, że tylko część banków zapewne zacznie przyjmować wnioski kredytowe objęte tym programem wsparcia – przypuszcza dr Jacek Furga.

Nasz rozmówca zwrócił również uwagę, że do tej pory banki były zobowiązane do liczenia zdolności kredytowej klienta uwzględniając realne oprocentowania kredytu, niezależnie od tego czy ubiega się on o kredyt z dopłatami rządowymi, czy bez tych dopłat.

Teraz KNF po raz pierwszy wyraźnie stwierdza, że w analizie zdolności kredytowej bank będzie mógł uwzględnić realne miesięczne obciążenia klienta, które oczywiście są niższe w przypadku, kiedy klient otrzymuje co miesiąc rządowe dopłaty do raty kredytowej.

Czy warto coś zmienić w przepisach o Bezpiecznym kredycie 2 %?

Reasumując – niższy bufor przy liczeniu zdolności kredytowej przy bezpiecznym kredycie 2% oraz uwzględnienie dopłat rządowych do rat kredytów w kosztach obsługi kredytu oznacza wyraźne korzyści dla potencjalnych kredytobiorców, wynikające ze zmian w Rekomendacji S.

Zdaniem dr. Jacka Furgi przydałaby się jeszcze jedna zmiana w przepisach dotyczących wsparcia kredytobiorców.

Wprowadzenie możliwości przystąpienia do umowy kredytowej żyranta, np. rodziców osób wnioskujących o bezpieczny kredyt 2%, znacząco podniosłoby ich zdolność kredytową i tym samym kredyt ten byłby bardziej dostępny, szczególnie dla osób bardzo młodych, na początku ich kariery zawodowej.

Źródło: BANK.pl