Prezes BIK: rolnicy są bardzo dobrymi klientami banków

Prezes BIK: rolnicy są bardzo dobrymi klientami banków
Mariusz Cholewa, Fot. K. Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Finansowania Agrobiznesu dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej w swojej prezentacji pod tytułem „Stan rynku finansowego dla rolnictwa” wykazał, że rolnicy należą do grupy najlepiej wywiązujących się ze swoich zobowiązań kredytobiorców. Najchętniej korzystają z finansowania w bankach spółdzielczych, przy czym jakość kredytów zaciąganych w najmniejszych bankach jest najlepsza.

Co szósty rolnik sięga po zewnętrzne finansowanie bankowe. Z kredytów korzysta obecnie 208,7 tys. rolników, w tym 173,7 tys. rolników indywidualnych oraz 35 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży rolniczej zarejestrowaną w CEiDG, a także 1,7 tys. firm rolniczych wykazanych w KRS.

Niestety od szeregu lat utrzymuje się trend spadkowy sprzedaży kredytów dla rolników. Jest to szczególnie widoczne w kredytach inwestycyjnych.

Jednak w roku 2023 znacząco wzrosła sprzedaż kredytów obrotowych dzięki preferencyjnym kredytom płynnościowym. Nieznacznie wzrosła również sprzedaż kredytów inwestycyjnych, ale była ona nadal na znacznie niższym poziomie niż w roku 2017.

Czytaj także: Skąd rolnik może brać pieniądze? Forum Finansowania Agrobiznesu

Niska szkodowość kredytów rolniczych

O 3,5 procent wzrosła sprzedaż leasingu na zakup sprzętu rolniczego.

Nie dysponując jeszcze pełnymi danymi dotyczącymi leasingu, ale mając już szereg informacji z firm leasingowych Mariusz Cholewa skomentował sytuację na rynku maszyn rolniczych mówiąc:

„Widać, że rolnictwo stoi leasingiem”.

Z analizy BIK wynika, że najwięcej kredytów w firmach rolniczych udzielono na chów i hodowlę drobiu. W drugiej kolejności na uprawę zbóż, roślin strączkowych, roślin oleistych na nasiona.

Cechą charakterystyczną kredytów rolniczych jest ich niska szkodowość.

Udział wartościowy kredytów opóźnionych więcej niż 90 dni w portfelu kredytowym wynosił w lutym 2024 roku 9,9 procent w przypadku firm rolniczych i 4,6 procent w przypadku rolników.

Dla porównania u mikroprzedsiębiorców spoza branży rolniczej wskaźnik ten wynosił 18,2 procent.

Czytaj także: Forum Finansowania Agrobiznesu – nowa inicjatywa Związku Banków Polskich

O rolnikach najwięcej wiedzą banki spółdzielcze

„Rolnicy w 70 procentach finansują się w bankach spółdzielczych. W przypadku firm rolniczych udział ten wynosi ponad 30 procent” – mówił prezes BIK.

Z jego prezentacji wynikało, że banki spółdzielcze trafniej oceniają zdolność rolników do bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań niż banki komercyjne.

„Jeżeli kredytobiorcą w banku spółdzielczym jest rolnik albo firma rolnicza, to generalnie spłaca on swoje zobowiązania mniej więcej 2 razy lepiej niż w banku komercyjnym” – zauważył Mariusz Cholewa.

Co ciekawe, im mniejszy bank spółdzielczy, im bliżej znajduje się on swoich klientów, tym mniejsza jest szkodowość kredytów udzielonych rolnikom.

Zasada ta dotyczy rolników zaciągających kredyt zarówno na cele rolnicze, jak i prywatne.

Jednocześnie najmniejsze banki mają największy udział w sprzedaży kredytów rolnikom.

Kończąc swoją prezentację dr Mariusz Cholewa powiedział: „Co najmniej tak dobrego kredytowania w 2024 roku Państwu życzę”.

Czytaj także: Goście Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 o wyzwaniach związanych z finansowaniem sektora rolnego

Źródło: BANK.pl