Forum Finansowania Agrobiznesu – nowa inicjatywa Związku Banków Polskich

Forum Finansowania Agrobiznesu – nowa inicjatywa Związku Banków Polskich
FFA 2024. Dr Tadeusz Białek. Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Forum Finansowania Agrobiznesu ma być w założeniu okrągłym stołem, przestrzenią dla konstruktywnego dialogu gospodarczego i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań" - mówił otwierając Forum dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Prezes ZBP powiedział, że Forum Finansowania Agrobiznesu zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisją Europejską oraz partnerami reprezentującymi agrobiznes.

„Chcielibyśmy, aby to corocznie to spotkanie było swego rodzaju okrągłym stołem bankowo-agrobiznesowym, skoncentrowanym na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęconym priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających.

Celem jest stworzenie stałej przestrzeni dla konstruktywnego dialogu gospodarczego, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zamiast blokad, wyzwisk czy psucia prawa przyjmowanego bez dialogu i konsultacji, a nawet wbrew woli czy interesowi samych adresatów takich przepisów” mówił Tadeusz Białek.

Zaznaczył, że obecnie nowy Parlament naprawia m.in. przepisy, które wprowadziły „konsumeryzację” rolników.

Rolnictwo ważną częścią gospodarki

Polskie rolnictwo i agrobiznes to także znaczący element gospodarki kraju. Wartość przemysłu rolno-spożywczego to ok. 400 mld zł rocznie, a samej produkcji rolnej 120 mld zł. Branża odpowiada za ponad 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej brutto.

Polska branża spożywcza wyróżnia się w porównaniu z innymi państwami UE i jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych w Europie. Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w 2023 r. przekroczyła 230 mld zł.

Znaczący jest również wpływ branży rolno-spożywczej na rynek pracy, sektor zapewnia zatrudnienie dla prawie 3 mln osób, czyli dla co szóstego pracującego w Polsce.

To również strategiczny sektor dla branży finansowej. Banki finansują cały przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jego cyfryzację. Rolniczy rynek kredytowy w Polsce to obecnie ponad 30 mld zł. Prawie 2 mln firm rolniczych i ponad 200 tys. rolników korzystało na koniec 2023 r. z kredytu. Do tego dochodzi rynek leasingowy, faktoringowy, ubezpieczeniowy i powoli rozwijający się rynek kapitałowy.

Czytaj także: Wiceprezes Zarządu SGB-Bank S.A. o finansowaniu rolników

Banki wobec potrzeb kredytowych branży żywnościowej

Dr Tadeusz Białek wspomniał także o znaczeniu współpracy z rządem i BGK, jeśli chodzi o rynek gwarancji kredytowych. Banki są także filarem sprawnie działającego systemu pomocowego dla rolnictwa, w tym przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych, gdzie szczególnie znaczącym partnerem jest bankowość spółdzielcza, tworzona w znacznym stopniu także przez samych rolników.

Powinniśmy również pamiętać o wyzwaniach, jakie dziś stoją przed naszym sektorem rolnym. To zagrożenia takie jak: zmiany klimatu i preferencji konsumentów. Mamy nowe wymagania jakościowe i sanitarne oraz brak stabilnej, długoterminowej strategii finansowej.

Dziś rynek finansowy jest przeregulowany z przepisami tworzonymi tylko po to, żeby na przykład zadowolić jedynie niewielkie grupy zadłużonych podmiotów, kosztem większości, czyli tych, którzy uczciwie zarządzali swoimi sprawami i spłacali zobowiązania. To powoduje utrudnienia w finansowaniu rolnictwa. Takie regulacje od dłuższego czasu stale pogarszały stan otoczenia prawnego sektora finansowego i podnosiły ryzyko finansowania agrobiznesu.

Czytaj także: FLBS 2023 o przyszłości finansowania polskiego agrobiznesu oraz o wyzwaniach i szansach dla bankowości lokalnej

Źródło: BANK.pl