Goście Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 o wyzwaniach związanych z finansowaniem sektora rolnego

Goście Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 o wyzwaniach związanych z finansowaniem sektora rolnego
Forum Finansowania Agrobiznesu 2024. Stefan Krajewski. Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej w swoich wystąpieniach otwierających Forum Finansowania Agrobiznesu wskazywali na znaczenie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, bankami a administracją państwową.

Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej stwierdził, że program Forum dotyka wszystkich głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj rolnictwo polskie oraz europejskie. Na sali znaleźli się już dziś i będą jutro wszyscy interesariusze związani z tą tematyką. Zainteresowani tym, co powinno się zdarzyć w rolnictwie w najbliższym czasie i też w perspektywie długofalowej, żeby rzeczywiście mogło być skuteczne, wydajne i odporne na kryzysy.

Zwrócił również uwagę, że w Polsce mamy specyficzną sytuację, jeśli chodzi o organizacje rolnicze i reprezentację sektora. Nadal jest to znacznie ponad 100 organizacji i jak mu się wydaje, jest to jedna z barier w prowadzeniu skutecznego dialogu z ustawodawcą i innymi interesariuszami.

Zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do rolnictwa w jego poszczególnych sektorach i przy tak dużym zróżnicowaniu, jakie mamy w Polsce. Dotyczy ono również poszczególnych regionów, sektorów oraz kierunków produkcji.

Jednym z ważnych zadań w obecnej kryzysowej sytuacji jest, żeby pracować nad konsolidacją środowiska oraz budować wspólne stanowiska i przesłania. Czyli trzeba się łączyć, a nie dzielić. Wyraził nadzieję, że wybrzmi to też w trakcie obecnego Forum.

Czytaj także: Forum Finansowania Agrobiznesu – nowa inicjatywa Związku Banków Polskich

Agrobiznes wobec Zielonego Ładu

Jeśli chodzi o branżę finansową, to Grzegorz Brodziak zgodził się z tym, że dziś dochodzi tu do pewnego przeregulowania, dlatego ważne jest udrażnianie ścieżki finansowania dla sektora rolniczego.

Zwrócił uwagę, że wbrew temu, co pojawia się dziś w trakcie protestów, wiele elementów Europejskiego Zielonego Ładu ma sens i trzeba je zweryfikować oraz wdrożyć również w interesie rolnictwa w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Po to żebyśmy budowali sektor odporny, który będzie mógł stawić czoła, nawet za kilkadziesiąt lat zmianom klimatu i wyzwaniom geopolitycznym oraz gospodarczym.

Przepisy prawa wobec wyzwań stojących przed sektorem rolnym

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który między innymi odpowiada za współpracę z rynkiem finansowym, w wystąpieniu otwierającym mówiąc w imieniu ministra rolnictwa, dr. Czesława Siekierskiego stwierdził, że Forum ma być cyklicznym wydarzeniem, które będzie skupiało przedstawicieli sektora bankowego, rolnictwa, przetwórstwa, ale także polityków i urzędników.

Jak stwierdził, wspólnie zostaną wypracowane rozwiązania, które będą służyć poprzez porządnie stanowione prawo – takie konsultowane z praktykami i odpowiadające na wyzwania rynku.

Jak powiedział, ma nadzieję, że w trakcie obecnego Forum uda się skonsultować wiele ważnych projektów i przepisów, które mają posłużyć jak najlepszej przyszłości naszej branży agro.

Ważny jest tu udział polityków i urzędników, którzy przygotowują rozwiązania, ale też praktyków. To szansa na to, żeby wreszcie zaczęło w naszym kraju powstawać prawo odpowiadające na wyzwania rynku.

Źródło: BANK.pl