Pracownicy przeszkoleni do pracy zdalnej, wsparcie psychologów i rywalizacja sportowa online ‒ SGB-Bank S.A. w czasie pandemii

Pracownicy przeszkoleni do pracy zdalnej, wsparcie psychologów i rywalizacja sportowa online ‒ SGB-Bank S.A. w czasie pandemii
Anna Jaszczak, dyrektor Departamentu Kadr i Administracji w SGB-Banku SA. Źródło: SGB-Bank S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pracownicy Banku, którzy mają trudności w dostosowaniu się do wymagań pracy zdalnej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologów zatrudnionych przez SGB-Bank. Największą rolę odgrywa jednak wspólna integracja i koleżeńska pomoc - w każdym dziale zespoły pracowników wzajemnie dopingują się do działania, a każdy dzień zaczyna się od spotkania w sieci ‒ odpowiada na pytanie portalu aleBank.pl o pomoc dla pracowników w czasie pandemii Anna Jaszczak, dyrektor Departamentu Kadr i Administracji w SGB-Banku SA.

Od wielu miesięcy, a praktycznie od początku pandemii SGB-Bank SA prowadzi większość swoich działań w trybie pracy zdalnej.

Wszystkie osoby wykonujące swoją pracę w domu zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z komunikatorów i aplikacji MS Teams

Całkowitej reorganizacji musiał w związku z tym ulec system komunikacji z pracownikami, delegowania uprawnień, oceny i kontroli pracy, a także sposób budowania relacji pomiędzy poszczególnymi komórkami naszej struktury.

Najpierw ograniczono do absolutnie niezbędnego minimum podróże służbowe, warsztaty i szkolenia oraz spotkania stacjonarne. Pracowników wyposażono w narzędzia niezbędne do działań w trybie zdalnym.

Wszystkie osoby wykonujące swoją pracę w domu zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z komunikatorów i aplikacji MS Teams, z której korzysta SGB-Bank i wiele Banków Spółdzielczych SGB. Zamiast spotkań bezpośrednich organizujemy cykliczne webinaria, poświęcone bieżącym zadaniom i wyzwaniom.

Pracownicy, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków służbowych w formie zdalnej, a w szczególności osoby zatrudnione w oddziałach Banku, pracują w podzielonych zespołach w trybie rotacyjnym.

Bardzo rygorystycznie przestrzegamy zasady BHP, minimalizujemy ryzyko roznoszenia się wirusa, wprowadzając i stale kontrolując obowiązek noszenia maseczek w banku we wspólnych przestrzeniach; dokonujemy też regularnej dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.

Czytaj także: BGK: najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, refundujemy testy na koronawirusa

Pracownicy Banku, którzy mają trudności w dostosowaniu się do wymagań pracy zdalnej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologów zatrudnionych przez SGB-Bank.

Największą rolę odgrywa jednak wspólna integracja i koleżeńska pomoc – w każdym dziale zespoły pracowników wzajemnie dopingują się do działania, a każdy dzień zaczyna się od spotkania w sieci, w trakcie którego omawiamy wszystkie sprawy, niekoniecznie związane z bezpośrednią działalnością zawodową. To pozwala utrzymać równowagę psychiczną personelu, stanowi wielką pomoc w sytuacjach stresowych, rozładowuje napięcie.

Pracownicy nadal uczestniczą w wyzwaniach sportowych – przy użyciu aplikacji

Psychologicznym aspektom pracy zdalnej poświęciliśmy specjalne webinarium z udziałem specjalistów zajmujących się stresem zawodowym. Pracownicy uzyskali odpowiedzi na pytania o pierwsze symptomy stresu, o metody radzenia sobie z pracą na odległość, bez osobistych relacji ze współpracownikami i przełożonymi.

Bank organizuje w Internecie regularne, wewnętrzne spotkania pracowników z kadrą zarządzającą, poświęcone nie tylko sprawom biznesowym, ale także problemom HR.

Największą rolę odgrywa jednak wspólna integracja i koleżeńska pomoc – w każdym dziale zespoły pracowników wzajemnie dopingują się do działania

Organizowane są także indywidualne spotkania z pracownikami, które służą nie tylko ocenie ich pracy, ale też podnoszeniu na duchu, motywacji i uzyskaniu informacji zwrotnych w relacjach pracownik-przełożony.

Czytaj także: Bank BPS w czasie pandemii dba o swoich pracowników

Firma organizuje także cykliczne challenge angażujące pracowników w działania niezwiązane bezpośrednio z aktywnością zawodową. Prosimy pracowników o nadsyłanie własnych fotografii i tekstów pokazujących różne ujęcia codzienności.

To proste, zabawne konkursy, polegające między innymi na pokazaniu siebie w czasie zwariowanego dnia w pracy, gdy mieszają się czynności osobiste z zawodowymi, gdy do spotkań porannych zasiada się w pidżamach i przy gorącym mleku. W konkursowych podsumowaniach okazało się, że najwierniejszymi przyjaciółmi w pracy zdalnej pracowników SGB-Banku są koty, psy i… dinozaury.

Firma organizuje także cykliczne challenge angażujące pracowników w działania niezwiązane bezpośrednio z aktywnością zawodową

Takie zabawy rozładowują napięcia, pozwalają na wewnętrzną rywalizację z lekkim przymrużeniem oka. Na tej samej zasadzie namawiamy pracowników do fizycznej aktywności, do ruchu na świeżym powietrzu i relaksu w domowych warunkach.

Nasi pracownicy nadal uczestniczą w wyzwaniach sportowych – przy użyciu aplikacji, rywalizujemy w liczbie przejechanych rowerem kilometrów, liczymy kroki i przebyte dystanse, wykorzystujemy każdą okazję do sportowych zmagań.

Czytaj także: PKO Bank Polski dba o dobrostan fizyczny i psychiczny swoich pracowników

Czy te działania odnoszą efekt? Tak! Po pierwsze… mało kto choruje, zwłaszcza na COVID-19, ale też na choroby sezonowe.

Po drugie – mamy wesołą, dobrze zgraną drużynę, która umie wspólnie pracować i bawić się.

I po trzecie – w niczym nie zmniejszyliśmy, a można powiedzieć, że wręcz przyśpieszyliśmy naszą zawodową działalność. Dowodem na to są kolejne wdrożenia technologiczne, łącznie z nową aplikacją SGB Mobile, sprawna pomoc w ramach kolejnych Tarcz Finansowych PFR, a także terminowa realizacja wszystkich działań SGB-Banku na rzecz 192 Banków Spółdzielczych naszego Zrzeszenia.

To koronny dowód, że praca w trybie zdalnym i rotacyjnym, aby łączyć  digitalizacje z bezpośrednim kontaktem face to face ‒ w ciężkiej sytuacji związanej z pandemią, może przebiegać sprawnie.

Anna Jaszczak,

dyrektor Departamentu Kadr i Administracji

w SGB-Banku SA.

Źródło: aleBank.pl