PPK pomagają funduszom inwestycyjnym

PPK pomagają funduszom inwestycyjnym
Fot. stock.adobe.com / monsitj
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusze akcyjne były najbardziej rozchwytywaną kategorią lokat w kwietniu. Wpłacono do nich +0,6 mld zł. Łącznie z funduszami mieszanymi, do których wpłynęło 04, mld zł daje to obraz miliarda złotych zainwestowanych w fundusze z udziałem akcji - podaje w informacji prasowej Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

#MałgorzataRusewicz: Inwestorzy ruszyli na zakupy poszukując wyższych stóp zwrotu, niż oferują tradycyjne produkty oszczędnościowe, szczególnie po decyzjach #NBP o kolejnym obniżeniu stóp procentowych #IZFiA @_IGTE @GPW_WSExchange @MojePPK

W kwietniu rynki odbiły się po fatalnym marcu. Warszawska giełda ma za sobą najlepszy miesiąc od 2009 roku, a indeks MSCI AC World wzrósł najmocniej od października 2011 roku.

Z drugiej strony wciąż przeważały wypłaty nad wpłatami do polskich funduszy inwestycyjnych. W efekcie ich aktywa spadły o 0,6 mld zł m/m i na koniec kwietnia wyniosły 238,4 mld zł – czytamy we wspólny raporcie analizy.pl oraz IZFiA.

– Obserwujemy, że sytuacja stabilizuje się po marcowym szoku, który wskazywał na nerwowe zachowanie inwestorów – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA, i dodaje:

-Zahamowane zostały umorzenia, w szczególności w funduszach obligacyjnych, zaś inwestorzy ruszyli na zakupy poszukując wyższych stóp zwrotu, niż oferują tradycyjne produkty oszczędnościowe, szczególnie po decyzjach NBP o kolejnym obniżeniu stóp procentowych.

Spora zasługa jest również po stronie PPK, bowiem tylko do tej kategorii wpłacono w kwietniu ponad 300 mln zł.

Te aktywa są tym cenniejsze, że napływają systematycznie, a uczestnicy funduszy PPK nabywają udziały w funduszach po bardzo niskich kosztach oraz po niskich wycenach, co długoterminowo przekłada się na uśrednianie cen jednostki i dobry wynik -podsumowuje Małgorzata Rusewicz

Na obrazie całego rynku zaważył jednak spadek aktywów w funduszach dłużnych, mimo że sytuacja rynkowa była stabilna – napisano w raporcie.

Rentowności polskich obligacji spadały, amerykańskich czy niemieckich utrzymywały się na podobnym poziomie, co było sprzyjające dla wyników funduszy dłużnych. Decydujący wpływ na aktywa miała przewaga odpływów nad napływami.

Na wartość aktywów całego rynku funduszy inwestycyjnych coraz większy wpływ mają fundusze zdefiniowanej daty stworzone na potrzeby PPK. Ich aktywa (sumarycznie, również z uwzględnieniem PTE oraz TUnŻ) przekroczyły już miliard złotych. W samych TFI zgromadzone było w nich 869,6 mln zł na koniec kwietnia – o 360 mln zł więcej niż przed miesiącem.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Źródło: aleBank.pl