Powstanie wspólna platforma banków i organizacji przedsiębiorców o dostępnych formach wsparcia dla firm?

Powstanie wspólna platforma banków i organizacji przedsiębiorców o dostępnych formach wsparcia dla firm?
Agnieszka Wachnicka, Fot. P. Zalewski,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O dostępności instrumentów wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozmawialiśmy podczas Forum Finansowania MMŚP z Agnieszką Wachnicką, wiceprezeską Związku Banków Polskich.

„Dostępność instrumentów wsparcia dla podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest dość duża” – podkreśliła Agnieszka Wachnicka.

Dotyczy to zarówno instrumentów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w systemie gwarancyjno-poręczeniowym, jak również tych obsługiwanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w systemie dotacyjnym. Są to środki bezzwrotne.

„Pewną barierą jest brak wiedzy po stronie samych przedsiębiorców, szczególnie mikroprzedsiębiorców na temat tego jakie instrumenty są dostępne, i jak z nich efektywnie korzystać” – zauważyła wiceprezeska ZBP.

Platforma informacyjna dla przedsiębiorców

Na pytanie – jak pomóc przedsiębiorcom w wyrównaniu deficytu wiedzy na temat dostępnych form finansowania – Agnieszka Wachnicka odpowiedziała:

„Pojawiła się w czasie panelu dyskusyjnego idea, żeby stworzyć kompleksową, wspólną platformę realizowaną przez związki pracodawców i sektor bankowy, na której moglibyśmy kompleksowo wskazywać jakiego rodzaju instrumenty są dostępne, dla jakich kategorii przedsiębiorców, na jakich warunkach.

Chodzi o to, żeby w jednym miejscu zebrany był cały katalog tych instrumentów, o które przedsiębiorcy mogą się ubiegać.”

Finansowanie dla młodych firm

W dalszej części wywiadu Agnieszka Wachnicka przyznała, że część przedsiębiorców nie ma zdolności kredytowej. Jak wskazała w takiej sytuacji najczęściej znajdują się start-upy.

„Jest pomysł, żeby dokonać pewnych modyfikacji czy to w przepisach, czy też w ich interpretacji po to, aby umożliwić bankom udzielanie kredytów tym przedsiębiorstwom, które teoretycznie nie mają zdolności kredytowej, ale które na przykład zostaną objęte systemem gwarancji czy poręczeń ze strony publicznej.”

„Chcemy rozwijać obszar kredytowy, tak żeby te przedsiębiorstwa, które dziś nie są w stanie pozyskać środków z kredytu, mogły je jednak pozyskać, pomimo że w istocie nie posiadają zdolności kredytowej.  

Posiadają jednak pomysł, który pozwoli im rozwinąć działalność w taki sposób, że płynność i zdolność kredytową uzyskają w przyszłości” – dodała Agnieszka Wachnicka.

Źródło: BANK.pl