Ponad połowa Polaków chce przejść na emeryturę tak szybko, jak to możliwe

Ponad połowa Polaków chce przejść na emeryturę tak szybko, jak to możliwe
Fot. stock.adobe.com/lassedesignen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad połowa Polaków zadeklarowała chęć przejścia na emeryturę najszybciej, jak to możliwe, wynika z 7. rundy Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych "SHARE 50+ w Europie". Realizacją jego polskiej części zajmują się w ramach partnerstwa Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Ponad połowa respondentów deklarowała chęć przejścia na emeryturę tak szybko, jak to możliwe.

„Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz średnim częściej to deklarowały w porównaniu do osób z wyższym wykształceniem. Pracujące na własny rachunek deklarowały to o 15% rzadziej niż te, które pracowały na umowę o pracę na czas nieokreślony. Relatywnie duża grupa Polaków w wieku przedemerytalnym nie pracuje, co dotyczy zwłaszcza osób mieszkających na wsi i z niższym poziomem wykształcenia. Osoby w wieku 50-64 lata z wyższym wykształceniem w Polsce pozostają na rynku równie długo co ich rówieśnicy z innych krajów” – czytamy w komunikacie.

Formy zatrudnienia

Ponad połowa osób w wieku 50+ w Polsce pracowała na umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca na własny rachunek była drugą w kolejności formą zatrudnienia, częściej dotyczyła mężczyzn. Mniej niż 10% badanych miało umowę o pracę na czas określony. 

Na emeryturę Polacy przechodzą (w kolejności wskazywania ważnych czynników) z powodu wieku – niemal dwie trzecie badanych, stanu zdrowia – 45%, postawy pracodawcy – 28%, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz umiejętności – odpowiednio 12% i 10%, podano również. 

Chęć przejścia na emeryturę zależy od sytuacji rodzinnej

W Polsce 12% par małżeńskich deklarowało chęć przejścia na emeryturę w tym samym czasie. 

„W badaniu SHARE odsetek osób wskazujących na problemy ze zdrowiem, które mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności, wynosił od 26% w Grecji do 57% w Polsce i w Niemczech. Odsetek Polaków uznających swoje zdrowie za bardzo dobre wynosi od 20% w grupie wieku 50-54 lata do 2% w grupie wieku 85 lat i więcej. Niepokojące są wy­niki samooceny stanu zdrowia Polaków w wieku okołoemerytalnym (60-64 lata) i w grupie wieku 65-69 lat. Tylko połowa z tych osób oceniła swój stan zdrowia jako co najmniej dobry (53% w wieku 60-64 i 48% w wieku 65-69)” – czytamy dalej. 

Czytaj także: Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku: nie będzie podwyżki o co najmniej 70 zł >>>

W 2017 r. ogółem w Europie 30,4% osób deklarowało, że pomagało innym osobom, a spośród tej grupy 7% (tj. 23,3% osób pomagających) sprawowało osobistą opiekę nad innymi. W Polsce było to odpowiednio 17,4% (pomaganie innym) i 5,9% (opie­ka osobista przez 34% pomagających). Wśród wszystkich osób objętych badaniem SHARE opiekę nad wnukami deklarowało 57,9%, a regularną opiekę (raz w tygo­dniu lub częściej) – 34%. W Polsce to odpowiednio 51,3% oraz 36,2%. W 2017 r. 5,4% Polaków powyżej 55. roku życia angażowało się w prace społeczne w organizacjach społecznych, podano także. 

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE 50+ w Europie”

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE 50+ w Europie” jest badaniem panelowym przeprowadzanym wśród osób w wieku 50 lat i więcej. Jest prowadzone od 2004 roku co dwa lata. Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. Łącznie w ośmiu rundach badania „SHARE 50+ w Europie” wzięło udział niemal 150 tysięcy respondentów z 29 krajów. Polska dołączyła do badania w 2006 r. W siódmej rundzie, której dotyczy raport, badanie objęło 4 500 osób. Badanie pozwala odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia, relacje społeczne oraz sytuację finansową i zawodową osób po 50. roku życia.

W latach 2018-2022 polska część badania jest realizowana w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. Polska część badania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Źródło: ISBnews