Pierwsze projekty zrealizowane z kredytem technologicznym Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.150xWkrótce zakończy się realizacja dwóch projektów Klientów Banku BPH, firm H2Optim oraz Polmotors, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego - Kredyt technologiczny. Bank BPH od 2009 roku współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy wdrażaniu działania.

Obecnie kilku kolejnych Klientów opracowuje wnioski o premię technologiczną i czekają na ogłoszenie naboru wniosków, który zostanie przygotowany w oparciu o znowelizowane zasady. Zmiany zaproponowane w wyniku nowelizacji ustawy zaowocują większym zainteresowaniem takim instrumentem wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwił między innymi dopuszczenie nowej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, a także zmianę zasad obliczania i wypłaty premii.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom, Bank BPH przygotował specjalną ofertę cenową. Dla wniosków o kredyt technologiczny złożonych w czerwcu 2011 r., nie jest pobierana prowizja za:

  • rozpatrzenie wniosku,
  • wystawienie promesy,
  • udzielenie kredytu.

Dotychczas zrealizowane zostały dwa projekty Klientów Banku BPH, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach 4.3 Programu Operacyjnego – kredyt technologiczny.

W przypadku firmy H2Optim inwestycja polegała na wdrożeniu technologii usuwania z wody szkodliwych pierwiastków i związków chemicznych oraz nowego systemu jej elektrodejonizacji. Wartość inwestycji została oszacowana na 2,6 mln zł. Firma pozyskała premię w kwocie 1,2 mln zł przeznaczoną na spłatę kredytu technologicznego udzielonego przez Bank BPH. Dzięki zastosowaniu nowych technologii zmniejszy się uciążliwe oddziaływanie na środowisko, które jest charakterystyczne dla tradycyjnych metod uzdatniania wody. Realizacja inwestycji pozwoli też firmie na rozszerzenie dotychczasowej oferty o instalacje nowego typu, wzmocni jej pozycję na rynku i przyczyni się do poprawy konkurencyjności.

Projekt Przedsiębiorstwa Polmotors opierał się natomiast na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania struktur tłumiących drgania w układach zawieszenia pojazdów. Kredyt zaciągnięty na inwestycję zostanie spłacony z premii, przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 0,8 mln zł. Dzięki wdrożeniu nowego procesu produkcyjnego, firma zaoferuje nowe produkty – części wykorzystywane w produkcji układów zawieszenia pojazdów. Cechują się one niższą o 35%-40% wagą od stosowanych obecnie zespołów. Dzięki temu zmniejszy się masa całkowita pojazdu oraz obniży zużycie paliwa, a także ilość szkodliwych emisji procesu jego spalania w trakcie użytkowania pojazdu.

Dla przedsiębiorstwa realizacja inwestycji oznacza dywersyfikację działalności, zwiększenie przychodów i poprawę rentowności, a także pozyskanie nowych odbiorców, do których zaliczają się wiodące na świecie koncerny samochodowe.