Państwo także powinno inwestować w sztuczną inteligencję

Państwo także powinno inwestować w sztuczną inteligencję
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Fot. Archiwum Prywatne,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na ile kryzys gospodarczy wpłynie na obszar nowych technologii? Czy będzie miał wpływ na ten obszar? Czy będziemy mogli przewidywać kryzysy w przyszłości? – na te pytania w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK odpowiada dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, profesor ALK, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w rozmowie z Pawłem Minkiną oraz Arielem Wojciechowskim, której fragment prezentujemy.

Ten kryzys nie pokazał spowolnienia technologicznego, a wręcz przeciwnie. Spójrzmy na sferę medtech, która zaczęła się bardzo szybko rozwijać.

Do tej pory podchodzono do sztucznej inteligencji bardzo ostrożnie, a dziś nie jest problemem np. korzystanie z chatbotów. Na ten moment zakończył się pierwszy etap, tzn. ucyfrowienia procesów.

Dostrzegamy to także w Polsce poprzez m.in. e-usługi medyczne. Obecnie rozpoczął się etap wprowadzania technologii wschodzących, kognitywnych (blockchain, IoT, AI, AR) na szerszą skalę.

AI w rolnictwie

COVID faktycznie bardzo przyspieszył rozwój technologiczny, i to nie tylko w medycynie, ale też w logistyce, farmacji czy e-commerce. Wzrósł apetyt na sztuczną inteligencję, i to nie tylko wśród dużych graczy.

Ciekawa będzie tu rola państwa, chociażby w kontekście sektora rolniczego. AI w tym obszarze mogłaby być istotna. Modele mogą przewidywać suszę, czy zarządzać zasiewami. To w kontekście kryzysu ekonomicznego miałoby bardzo duży, pozytywny wpływ.

Czy będziemy mogli przewidywać kryzysy w przyszłości? – rozmowa z dr hab. Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską POSŁUCHAJ

Politycy i AI

Trudna do określenia jest zasadnicza rola sztucznej inteligencji w kryzysach, ze względu na fakt, że nie znamy charakteru tych kryzysów. A skoro mówimy o sztucznej inteligencji, to warto pamiętać, że przy obecnym kryzysie ma ona duży wpływ i bardzo pomaga Ukrainie w obszarze militarnym.

Idźmy dalej – widać przyspieszenie również w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu, czy kryzysowi energetycznemu. Głównym tutaj zadaniem AI jest m.in. optymalizowanie zużycia energii przez sprzęt czy budynki, co w kontekście bliskiemu nam problemowi z energią będzie kluczowe.

Choć jest to trudny czas na inwestowanie, trzeba w to inwestować. Inwestowanie dziś, przerodzi się w oszczędzanie w przyszłości, i to nie jedynie w kwestii finansowej.

Znów dużą rolę odegrać może tutaj państwo i jego zrozumienie problemu. Wiele zależy od tego, jak duża jest świadomość klasy politycznej, że faktycznie warto sięgnąć po tę technologię.

Pełna treść wywiadu w listopadowym numerze MF BANK>>>

Źródło: BANK.pl