Pakiet bankowy: czas na trilog i Parlament Europejski

Pakiet bankowy: czas na trilog i Parlament Europejski
Fot. stock.adobe.com / lexiconimages
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z zapowiedziami, Rada przyjęła podejście ogólne (general approach) w sprawie pakietu bankowego. Czas na Parlament i rozpoczęcie trilogu, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN 8 listopada 2022 roku, Rada UE przyjęła podejście ogólne w sprawie propozycji zmian dyrektywy i rozporządzenia o wymogach kapitałowych (CRD i CRR).

Stanowi to finalizację włączania do unijnego porządku prawnego porozumień osiągniętych na forum globalnym, w ramach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – umowa kapitałowa Bazylea III. Uzgodnienia te z pewnymi poprawkami, odnoszącymi się do specyfiki sektora bankowego w Unii Europejskiej, zostały zatwierdzone przez Radę.

Ogłaszając osiągnięcie porozumienia wśród państw członkowskich, Zbyněk Stanjura ‒ minister finansów Czech, który przewodniczy Radzie podczas prezydencji czeskiej, powiedział:

„Wzmacniamy banki działające w Unii i zwiększamy ich odporność. Finalizując wdrażanie międzynarodowych reform Bazylea III, powinniśmy uwzględnić specyfikę unijnego sektora bankowego, ale i specyfikę naszych państw członkowskich. Jestem pewien, że znowelizowane akty, które dziś uzgodniliśmy, pozwolą osiągnąć te cele.

Czytaj także: CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

Uwzględnione postulaty ZBP

W ramach nowych przepisów, określono tzw. minimalne progi kapitałowe przy stosowaniu wewnętrznych modeli ryzyka, wprowadzono bardziej rozbudowane przepisy realizujące zasadę proporcjonalności przepisów nadzorczych dla małych banków.

Co ważne dla Polski i innych państw regionu, w stanowisku Rady znajduje się wydłużenie stosowania przepisów przejściowych przyjętych w ramach tzw. CRR quick fix na początku pandemii, w pierwszej połowie 2020 roku. Chodzi o wspominane we wcześniejszych artykułach na BANK.pl ‒ art. 468 i 500a CRR.

Ponadto, Rada uwzględniła w swoim stanowisku zmianę w art. 429a dotyczącego wyłączeń od wskaźnika dźwigni, dodając wyjątek dla banków zrzeszających banki spółdzielcze, w postaci środków deponowanych przez banki zrzeszone w danym zrzeszeniu. Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli zabiegało istotnie o przyjęcie tych przepisów.

Czytaj także: FLBS 2022 o prawnych i regulacyjnych wyzwaniach dla bankowości spółdzielczej

Spotkanie polskiej minister finansów z unijną komisarz

Warto odnotować, że przy okazji udziału w Radzie ECOFIN Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów RP spotkała się z komisarz Mairead McGuinness z Komisji Europejskiej, by zabiegać w interesie polskiego sektora bankowego o wyłączenie przepisów art. 468 i 500a, które tracą moc z końcem 2022 roku, do osobnej szybkiej ścieżki legislacyjnej.

Jej brak spowoduje, że przepisy stracą moc 31 grudnia 2022 r., a będą obowiązywały ponownie (przy optymistycznym, acz realistycznym założeniu, że w negocjacjach w trilogu Parlament Europejski poprze stanowisko Rady) zapewne po około 12 miesiącach – od publikacji przepisów w Dzienniku Urzędowym UE.

Niestety, z informacji uzyskanych po spotkaniu wynika, że Komisarz McGuinness była nieugięta i jednoznacznie oświadczyła, że nie ma szans na „nowy quick fix”, gdyż sprzeciwia się temu szereg państw członkowskich, które obawiają się, że spowolni to prace nad pakietem bankowym, a i sama Komisja nie jest przekonana do potrzeby takiego nadzwyczajnego działania.

Powyższe oznacza, że potrzebna będzie interwencja regulacyjna ze strony nadzorcy w zakresie tzw. time gap, co do stosowania przepisów.

Obecnie Rada czeka na zakończenie prac legislacyjnych na poziomie Parlamentu Europejskiego, których zakończenie planowane jest w grudniu 2022 roku. Po nim możliwe będzie otwarcie negocjacji w trilogu.

Źródło: BANK.pl