NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 1,2 pkt proc. r/r i wyniosła 124,4% na koniec 2017 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Wskaźnik aktywów sektora bankowego w Polsce (banki komercyjne i spółdzielcze) w relacji do PKB spadł do 53,4% w 2017 r. z 54,9% rok wcześniej

W porównaniu ze strefą euro względnie niski poziom

„Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB na koniec 2017 r. wyniosła 124,4% i ze względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim poziomem” – czytamy w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r.”

W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 175,3% (wzrost o 17,4 pkt proc. r/r), Węgier – 124,2% (spadek o 3 pkt r/r), zaś strefy euro – 475,7% (spadek o 10,9 pkt r/r).

Wzrost wartości aktywów OFE

„Na koniec 2017 r. aktywa instytucji tworzących polski system finansowy wyniosły 2,47 bln zł, tj. były o 5,9% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost aktywów był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, banków spółdzielczych i domów maklerskich. W mniejszym stopniu wzrosły aktywa zakładów ubezpieczeń i banków komercyjnych. Znacznie spadły natomiast spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – o 9,7%” – czytamy dalej.

Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 603,7 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających – 173,4 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – 10,2 mld zł, zakładów ubezpieczeń – 198,4 mld zł, funduszy inwestycyjnych – 302,8 mld zł, otwartych funduszy emerytalnych – 179,5 mld zł, podmiotów maklerskich – 6,8 mld zł, podał bank centralny.

Wskaźnik aktywów sektora bankowego w Polsce (banki komercyjne i spółdzielcze) w relacji do PKB spadł do 53,4% w 2017 r. z 54,9% rok wcześniej, podano także w raporcie.

Źródło: ISBnews