Na pełną migrację operacji kasowych do urządzeń samoobsługowych przyjdzie czas

Na pełną migrację operacji kasowych do urządzeń samoobsługowych przyjdzie czas
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed wrześniowym (6.09.23) Kongresem Obsługi Gotówki rozmawiamy z Mariuszem Grzegorskim, dyrektorem Centrum Zarządzania Gotówką w PKO Banku Polskim.

Karol Mórawski: Na ile polski rynek obsługi gotówki wykorzystuje możliwości, jakie daje automatyzacja?

Mariusz Grzegorski: Automatyzacja jest coraz bardziej widoczna na rynku gotówki – oczywiście w rożnym stopniu i w różnym zakresie w zależności od uczestników tego rynku i ich skali działalności.

Ograniczając się do wybranych obszarów rynku – nieprzerwalnie rośnie liczba urządzeń samoobsługowych z funkcją recyklingu gotówki umożliwiających dokonywanie wypłat i wpłat, pojawiły się też urządzenia przyjmujące bilon.

W wielu placówkach bankowych od wielu lat stosowane są automaty kasjerskie, w tym również z funkcją recyklingu gotówki znacząco wspierające pracę pracowników oddziałów.

W komercyjnych sortowniach gotówki stosowane są coraz to efektywniejsze urządzenia do przemysłowego sortowania i konfekcjonowania wartości pieniężnych, działają też zautomatyzowane parki maszynowe do obsługi bilonu.

W sortowniach komercyjnych jednak istnieją systemowe bariery, które ograniczają zakres automatyzacji procesów – bez wątpienia zalicza się do tego ciągły brak regulacyjnej standaryzacji np. w zakresie stosowanych opakowań wraz z oznakowaniem, formy uporządkowania przekazywanej gotówki w banknotach i bilonie.

Oczywiście trzeba wspomnieć też o wciąż istniejącej możliwości stosowania ręcznie wypełnianego papierowego BDW załączanego do wpłaty zamkniętej.

Innym przykładem braku możliwości zastosowania maszynowej automatyzacji w sortowniach jest różnorodność modeli kaset bankomatowych, co powoduje że ręczne ładowanie gotówki do tych kaset pozostanie z nami jeszcze przez dłuższy czas.

Czytaj także: Kongres Obsługi Gotówki – o najnowszych trendach, strategiach i innowacjach rynku gotówki

Czy to już czas na całkowite wycofanie gotówki z oddziałów i przekierowanie do urządzeń samoobsługowych (recyklery, kioski itp.)? A jeśli nie, to co musiałoby się stać, żeby uzyskać taki efekt?

– Sam fakt, że udział placówek bankowych bez tradycyjnych kas na rynku jest obecnie stosunkowo niewielki, wskazuje, że moment całkowitej migracji operacji kasowych do urządzeń samoobsługowych jeszcze nie nadszedł.

Pomimo że urządzenia samoobsługowe dają możliwość wypłat czy wpłat bez stania w kolejce, najczęściej 24 godziny na dobę, to trzeba pamiętać, że urządzenia mają swoje ograniczenia (np. techniczne dotyczące liczby jednorazowo wypłacanych lub wpłacanych banknotów), których nie ma tradycyjna kasa w oddziale, obsługiwana przez pracownika banku.

Z roku na rok przybywa jednak takich oddziałów bez kas i wydaje się, że ten trend będzie się utrzymywał, jako naturalna ewolucja wynikająca z postępującej zmiany zwyczajów klientów.

Czytaj także: KOG 2023: potrzebujemy nowych kanałów dostępu do gotówki

Jakich innowacji w sferze cash processingu możemy spodziewać się w nadchodzących latach?

– Wymieniłbym te technologie, które mają wpływ na zwiększenie dostępności gotówki dla klienta w urządzeniach samoobsługowych.

Mam na myśli coraz bardziej zaawansowane technologiczne urządzenia samoobsługowe (recyklery), tak projektowane, aby:

– umożliwić szybsze, bezpieczniejsze i bezproblemowe dokonywanie transakcji przez klienta – szczególnie wpłat, które są największym wyzwaniem z punktu widzenia utrzymania sprawności urządzenia. Najnowsze technologie znacząco poprawiają satysfakcję klienta i zwiększają jego zaufanie do urządzeń samoobsługowych;

– być bardziej odpornymi na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, wpływające na występowanie awarii;

– zapewnić bardziej efektywny i elastyczny do modyfikowania recykling gotówki.

W obszarze sortowni z niecierpliwością czekamy na fizyczne roboty do obsługi przemysłowych sorterów do gotówki, które mamy nadzieję, znacząco przyspieszą wybrane procesy.

Wśród różnych rozwiązań, warto zwrócić uwagę na bardziej zaawansowane i w efekcie bardziej dokładne samouczące się algorytmy predykcyjne do planowania dystrybucji gotówki (wykorzystujące technologie z zakresu AI oraz machine learning), a które przyczyniają się do zwiększenia dostępności gotówki dla klientów w różnych punktach jej dystrybucji oraz jednocześnie służą do optymalizacji zarówno kosztów finansowych związanych z „mrożeniem” gotówki, jak również kosztów za usługi konwojowe.

Nie możemy zapominać też o automatyzacji i robotyce cyfrowej RPA (Robotic Process Automation), która również wspiera różnego rodzaju procesy obsługi gotówki.

Czytaj także: Przed Kongresem Obsługi Gotówki o recyklerach i ESG

Źródło: BANK.pl