Listopad najlepszy dla funduszy surowcowych, raport analizy.pl i IZFiA

Listopad najlepszy dla funduszy surowcowych, raport analizy.pl i IZFiA
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W listopadzie wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się o 2,8% do 302,5 mld złotych, czytamy we wspólnym raporcie analizy.pl i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

„Listopad był jednym z najtrudniejszych miesięcy w tym roku. Większość
indeksów giełdowych traciła, a wraz z nimi fundusze inwestycyjne.” – piszą autorzy raportu.

Przyczyn spadków upatrują w rozpoczęciu normalizacji polityki pieniężnej przez Fed oraz w pojawieniu się nowej wersji wirusa pod nazwą Omikron, co tworzy groźbę kolejnych lockdownów.

„W efekcie większość funduszy inwestycyjnych poniosła straty, a łączny wynik zarządzania szacujemy na ok. -4,6 mld zł. Gdy dołożymy do niego ponad 4 mld zł wypłacone przez klientów, otrzymujemy spadek wartości aktywów zgromadzonych w funduszach o ponad 8,7 mld zł do 302,5 mld zł na koniec listopada” – piszą eksperci analizy.pl.

Inflacja uderza w obligacje

Największy spadek w ujęciu nominalnym zanotowały fundusze dłużne. Ich wartość zmniejszyła się łącznie o 6,8 mld zł (-6,2%), do nieco ponad 102 mld zł na koniec listopada.

„Wraz z kolejnymi wysokimi odczytami inflacyjnymi rosną rentowności obligacji, czyli ich ceny spadają, co wywołuje przecenę funduszy dłużnych – szczególnie tych długoterminowych, a więc najbardziej wrażliwych na ryzyko stopy procentowej. Szacujemy, że wynik z zarządzania funduszami dłużnymi uszczuplił ich aktywa w listopadzie o 1,3 mld złotych” – czytamy w raporcie.

Zyski z drożejących surowców

W listopadzie spadek wartości zarządzanych aktywów odnotowały fundusze mieszane – o 1,1 mld zł do 41,2 mld zł na koniec miesiąca (-2,5%).

Spadki dotknęły także funduszy akcyjnych. Mimo napływu nowych środków ich aktywa zmniejszyły się o 0,9 mld zł do 37,4 mld zł na koniec listopada (-2,3%).

Jak piszą eksperci analizy.pl to efekt spadków na rynkach akcji. W listopadzie amerykański S&P500 stracił 1%, niemiecki DAX 4,5%, a warszawskie WIG i WIG20 – po ponad 8%.

Fundusze zdefiniowanej daty PPK w większości zakończyły miesiąc ze stratą.

„Jednak dzięki temu, że są systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców, wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła w listopadzie o 0,8% do ponad 6,1 mld złotych, a ich udział w rynku funduszy inwestycyjnych sięgnął 2%” – czytamy w raporcie.

Źródło analizy.pl, IZFiA

„Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały natomiast fundusze surowcowe, zasilone zastrzykiem gotówki od klientów. W miesiąc wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła o 2,5% (82 mln zł) do 3,3 mld złotych. Skromny wzrost zarządzanych środków w listopadzie, o 0,1% zanotowały też fundusze absolutnej stopy zwrotu.” – podsumowują autorzy raportu.

Źródło: Analizy.pl, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA